Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

STAROSTWO POWIATOWE
   DANE PODSTAWOWE
      WAŻNE INSTYTUCJE
         Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
            Strona główna
            Status prawny
            Dane teleadresowe
            Kierownictwo Komendy
            Kierownictwo JRG
            Przedmiot działania i kompetencje
            Przyjmowanie i zalatwinie spraw
            Godziny urzędowania
            Regulamin organizacyjny
            Struktura organizacyjna
               wydział operacyjny
               samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno - rozpoznawczych
               samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych
               samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych
               samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich
               samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych
               jednostka ratowniczo - gaśnicza
            Rejestry i Ewidencje
            Udostępnianie informacji
            Struktura własności
            Majątek komendy
            Przetargi
               Przetarg nieograniczony (rozstrzygnięty)
               Komunikat ad. rozstrzygnietego przetargu
               zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych
            Redakcja strony BIP
            Instrukcja obsługi biuletynu
      Organy władzy publicznej
         STAROSTA
         RADA POWIATU
            KOMISJE RADY POWIATU
         ZARZĄD POWIATU
            SKŁAD ZARZĄDU
   STRUKTURA ORGANIZACYJNA
      ORGANIZACJA URZĘDU
      GODZINY URZĘDOWANIA
      JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
         Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie
            Nabory
            Wyniki naborów
               Archiwum
                  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Inspektor
                  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Specjalista ds. rozwoju zawodowego
                  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Inspektor
                  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Referent
                  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Starszy inspektor
                  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Asystent EURES
                  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Lider klubu pracy
                  Ogłoszenie o wynikach naboru - Informatyk
                  Nabór na stanowisko Informatyka
                  Informacja o wynikach naboru - Lider klubu pracy
                  Informacja o wynikach naboru - Asystent EURES
                  Informacja o wynikach naboru - Inspektor
                  Informacja o wynikach naboru - Informatyk
                  Informacja o wynikach naboru - Inspektor
                  Informacja o wynikach naboru - Starszy inspektor
                  Informacja o wynikach naboru - Specjalista ds. rozwoju zawodowego
                  Informacja o wynikach naboru - Referent
                  Nabór na stanowisko Inspektor
                  Nabór na stanowisko Pośrednik pracy - stażysta
                  Nabór na stanowisko Pośrednik pracy - stażysta
                  Nabór na stanowisko Starszy referent
                  Informacja o wynikach naboru - Starszy referent
                  Pośrednik pracy - stażysta
               Archiwum ogłoszeń
                  Doradca zawodowy - stażysta
                  Pośrednik pracy - stażysta
                  Ogłoszenie o naborze Inspektor
                  Ogłoszenie o naborze Asystent EURES
                  Ogłoszenie o naborze Inspektor
                  Ogłoszenie o naborze Lider Klubu Pracy
                  Ogłoszenie o naborze Referent
                  Ogłoszenie o naborze Specjalista ds.rozwoju zawodowego
                  Ogłoszenie o naborze st.inspektor
                  Ogłoszenie o naborze - Informatyk
                  Ogłoszenie o wynikach naboru pośrednik i doradca
               Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pośrednik Pracy - stażysta
               Inspektor/St. inspektor ds. rachunkowości budżetowej w Dziale Finansowo - Księgowym
               Inspektor/St. inspektor ds. kadr i płac w Dziale organizacyjno - Administracyjnym
               Inspektor/St. inspektor ds. rachunkowości budżetowej w Dziale Finansowo - Księgowym
               Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor/St. inspektor ds. kadr i płac w Dziale organizacyjno - Administracyjnym
            Nabory
               Nabór na stanowisko doradca zawodowy / doradca zawodowy-stażysta
         Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
            godziny pracy
            Zamówienia publiczne
               Termomodernizacja etap II
            Zamówienia publiczne - archiwum
         Zespół Szkół Nr 2
            Ogłoszenia ogólne ZSZ Nr 2
               Regulamin konkursu na koncepcję rozbudowy obiektów sportowych przy Zespole szkół Nr 2 w Wyszkowie
         I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie
         Zespół Szkół im. WŁ.ST.Reymonta w Zabrodziu
            Kadra pedagogiczna
            Archiwum przetargów
               Pytania i odpowiedzi
               Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
               Archiwum 2
                  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
            Przetarg aktualny
               Pytania i odpowiedzi
               Ogłoszenie o wyniku postępowania
               Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            Strona www szkoły
         Zespół Szkół w Długosiodle
            Kadra Pedagogiczna
         Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
         Centrum Kształcenia Praktycznego
            Ogłoszenia ogólne CKP
               Informacja
            Archiwum - CKP Wyszków
               Zarządzanie projektem pn. Dobry zawód - dobra praca
                  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
                  Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty
                  Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22
                  Załącznik Nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych usług
                  Załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór umowy
                  Załącznik Nr 5 do SIWZ - oświadczenie
                  Załącznik Nr 6 do SIWZ - wykaz osób i podmiotów
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
               Zarządzanie projektem pn. Dobry zawód - dobra praca
                  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
                  Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty
                  Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22
                  Załącznik Nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych usług
                  Załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór umowy
                  Załącznik Nr 5 do SIWZ - oświadczenie
                  Załącznik Nr 6 do SIWZ - wykaz osób i podmiotów
               Informacja o osobach zakwalifikowanych do II etapu konkursu
               Ogłoszenie o wyniku naboru
               Zarządzanie projektem pn. Dobry zawód - dobra praca
                  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
                  Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty
                  Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22
                  Załącznik Nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych usług
                  Załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór umowy
                  Załącznik Nr 5 do SIWZ - oświadczenie
                  Załącznik Nr 6 do SIWZ - wykaz osób i podmiotów
               Świadczenie usług cateringowych w ramach zajęć na czas trwania projektu Dobry zawód – dobra praca
               Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla uczestników projektu „Dobry zawód – dobra praca” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie w ramach Pr
               Świadczenie usług cateringowych w ramach zajęć na czas trwania projektu Dobry zawód – dobra praca
               Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla uczestników projektu „Dobry zawód – dobra praca” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie w ramach Pr
               Dostawa materiałów biurowych dla projektu „Dobry zawód – dobra praca” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapita
               Świadczenie usług cateringowych w ramach zajęć na czas trwania projektu Dobry zawód – dobra praca
               Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla uczestników projektu „Dobry zawód – dobra praca” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie w ramach
               Przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla uczestników projektu „Dobry zawód – dobra praca” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie
               Przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na kursie spawania metodą MAG i TIG w projekcie Dobry zawód - dobra praca realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie w ram
               Dostawa materiałów biurowych (I półrocze 2011r.) dla projektu „Dobry zawód – dobra praca” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
               Przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla uczestników projektu „Dobry zawód – dobra praca” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie
               Przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na kursie operator wózków jezdniowych w projekcie „Dobry zawód – dobra praca” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wysz
               Przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na kursie spawania metodą MAG i TIG w projekcie Dobry zawód - dobra praca realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie w ram
               Przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na kursie kosmetycznym wraz ze stylizacją paznokci i wizażu w projekcie „Dobry zawód – dobra praca” realizowanego przez Centrum Kształcen
               Zaproszenie do składania propozycji cenowych do złożenia propozycji cenowej w rozpoznaniu cenowym rynku w sprawie zakupu materiałów szkoleniowych dla 7 edycji kursu „Spawanie metodą MAG i TIG
               Zaproszenie do składania propozycji cenowych w sprawie dostawy złomu użytkowego umożliwiającego wykonanie próbek spawalniczych – blachy stalowe o grubości 5,6 i 8 mm dla 7 edycji kursu „Spa
               Zaproszenie do składania propozycji cenowej w sprawie zakupu: Oleju 15W40,Benzyny PB95, Gazu LPG dla uczestników kursu „Kurs operator wózków jezdniowych” II i III edycja, realizowanego przez C
               Zaproszenie do składania propozycji cenowych w sprawie zakupu gazów spawalniczych dla 7 edycji kursu „Spawanie metodą MAG i TIG” w ramach Projektu „Dobry zawód – dobra praca”, realizowan
               Zaproszenie do składania propozycji cenowych w sprawie zakupu ubrań ochronnych dla uczestników 7 edycji kursu "Spawanie metodą MAG i TIG" w ramach projektu "Dobry zawód - dobra praca"
               Przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na kursie fryzjerskim w projekcie „Dobry zawód – dobra praca” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie w ramach Pro
               Przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na kursie kosmetycznym wraz ze stylizacją paznokci i wizażu w projekcie „Dobry zawód – dobra praca” realizowanego przez Centrum Kształcen
               Przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na kursie SEP do 1 kV w projekcie „Dobry zawód – dobra praca” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie w ramach Pro
               Zaproszenie do składania propozycji cenowych do złożenia propozycji cenowej w rozpoznaniu cenowym rynku w sprawie dostawy materiałów instalacyjno-elektrycznych dla uczestników kursu SEP do 1 kV
               Zaproszenie do składania propozycji cenowej w sprawie zakupu podręczników dla III i IV ed. kursu SEP do 1kV
               Sprzedaż maszyn i urządzeń
               Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu
               Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego
               Zaproszenie do składania propozycji cenowej w sprawie zakupu książek dla uczestników kursów
               Informacja o wyniku postępowania zapytanie o cenę Dostawa materiałów biurowych
               Zaproszenie do składania propozycji cenowej
               Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie zajęć teoretyczno - praktycznych z zakresu wstępnej orientacji zawodowej w projekcie Powiatu Wyszkowskiego „Świadomy wybór drogi edukacyjno-zawodow
               Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starszy księgowy
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent ds. informatyki
               Informacja o osobach zakwalifikowanych do II etapu konkursu
               Informacja o osobach zakwalifikowanych do II etapu konkursu
               Ogłoszenie o wyniku naboru
               Ogłoszenie o wyniku naboru
               Zaproszenie do składania propozycji cenowej w sprawie zakupu książek dla Projektu "Dobry zawód - dobra praca"
               Informacja o wyniku postępowania
               Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy materiałów biurowych na I półrocze 2012 w związku z realizacją projektu "Dobry zawód - dobra praca"
               Ogłoszenie o przetargu
            Przetargi, zapytania ofertowe poniżej 14 tys. Euro
         Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         Bursa Szkolna w Wyszkowie
         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
            Ogłoszenia Starosty Wyszkowskiego
               Ogłoszenie Nr 1/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zgloszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
         Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
         Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku
         Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach
         Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie
   ZAKRES KOMPETENCJI
      Starosta
      Wicestarosta
      Etatowy Członek Zarządu
      Skarbnik
      Sekretarz
      Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
      Wydział Finansowy
      Wydział Edukacji
      Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      Wydział Komunikacji
      Wydział Architektoniczno - Budowlany
      Samodzielne stanowiska pracy
      Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
      Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
      Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
      Zespół Radców Prawnych
      Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
      Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

PRAWO LOKALNE
   STATUT
      STATUT
   REGULAMIN
      REGULAMIN
      ARCHIWUM
         Regulamin
   BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
      2011 r.
         Roczna informacja z wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za 2011 r.
      2012 r.
         Uchwała Nr XV/100/2011
            Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2011
            Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/100/2011
            Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2011
            Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/100/2011
            Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/2011
            Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/100/2011
            Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/100/2011
            Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/2011
         INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
            Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za I kwartał 2012 r.
            Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za I półrocze 2012 r.
            Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za III kwartał 2012 r.
      2013 r.
         Uchwała Nr XXVIII/193/2012
   MIENIE POWIATU
      Informacja o stanie mienia powiatu wyszkowskiego na dzień 31.12.2011 r.
   OPINIE RIO
      Uchwała Nr Os.575.2011
      Uchwała Nr Os.576.2011
      Uchwała Nr Os.11.2012
      Uchwała Nr Os.12.2012
      Uchwała Nr Os.195.2012
      Uchwała Nr Os.334.2012
      Uchwała Nr Os.537.2012
      Uchwała Nr Os.538.2012
      Uchwała Nr Os.95.2013
      Uchwała Nr Os.96.2013
   UCHWAŁY RADY POWIATU
      Kadencja I lata 1998 - 2002
         1998
            Sesja I
               Uchwała Nr I/1/98
               Uchwała Nr I/2/98
            Sesja II
               Uchwała Nr II/3/98
               Uchwała Nr II/4/98
               Uchwała Nr II/5/98
               Uchwała Nr II/6/98
            Sesja III
               Uchwała Nr III/7/98
               Uchwała Nr III/8/98
               Uchwała Nr III/9/98
                  Załącznik Nr 1
               Uchwała Nr III/10/98
               Uchwała Nr III/11/98
               Uchwała Nr III/12/98
               Uchwała Nr III/13/98
         1999
            Sesja IV
               Uchwała Nr IV/14/99
               Uchwała Nr IV/15/99
               Uchwała Nr IV/16/99
               Uchwała Nr IV/17/99
               Uchwała Nr IV/18/99
            Sesja V
               Uchwała Nr V/19/99
               Uchwała Nr V/20/99
               Uchwała Nr V/21/99
               Uchwała Nr V/22/99
               Uchwała Nr V/23/99
            Sesja VI
               Uchwała Nr VI/24/99
               Uchwała Nr VI/25/99
               Uchwała Nr VI/26/99
               Uchwała Nr VI/27/99
               Uchwała Nr VI/28/99
               Uchwała Nr VI/29/99
            Sesja VII
               Uchwała Nr VII/30/99
               Uchwała Nr VII/31/99
               Uchwała Nr VII/32/99
               Uchwała Nr VII/33/99
               Uchwała Nr VII/34/99
               Uchwała Nr VII/35/99
               Uchwała Nr VII/36/99
               Uchwała Nr VII/37/99
               Uchwała Nr VII/38/99
            Sesja VIII
               Uchwała Nr VIII/39/99
               Uchwała Nr VIII/40/99
               Uchwała Nr VIII/41/99
               Uchwała Nr VIII/42/99
               Uchwała Nr VIII/43/99
               Uchwała Nr VIII/44/99
               Uchwała Nr VIII/45/99
               Uchwała Nr VIII/46/99
               Uchwała Nr VIII/47/99
               Uchwała Nr VIII/48/99
               Uchwała Nr VIII/49/99
            Sesja IX
               Uchwała Nr IX/50/99
               Uchwała Nr IX/51/99
               Uchwała Nr IX/52/99
               Uchwała Nr IX/53/99
               Uchwała Nr IX/54/99
            Sesja X
               Uchwała Nr X/55/99
               Uchwała Nr X/56/99
               Uchwała Nr X/57/99
               Uchwała Nr X/58/99
               Uchwała Nr X/59/99
               Uchwała Nr X/60/99
               Uchwała Nr X/61/99
               Uchwała Nr X/62/99
               Uchwała Nr X/63/99
            Sesja XI
               Uchwała Nr XI/64/99
               Uchwała Nr XI/65/99
            Sesja XII
               Uchwała Nr XII/66/99
               Uchwała Nr XII/67/99
               Uchwała Nr XII/68/99
               Uchwała Nr XII/69/99
               Uchwała Nr XII/70/99
         2000
            Sesja XIII
               Uchwała Nr XIII/71/2000
               Uchwała Nr XIII/72/2000
               Uchwała Nr XIII/73/2000
               Uchwała Nr XIII/74/2000
               Uchwała Nr XIII/75/2000
               Uchwała Nr XIII/76/2000
               Uchwała Nr XIII/77/2000
            Sesja XIV
               Uchwała Nr XIV/78/2000
               Uchwała Nr XIV/79/2000
               Uchwała Nr XIV/80/2000
               Uchwała Nr XIV/81/2000
            Sesja XV
               Uchwała Nr XV/82/2000
               Uchwała Nr XV/83/2000
               Uchwała Nr XV/84/2000
               Uchwała Nr XV/85/2000
               Uchwała Nr XV/86/2000
               Uchwała Nr XV/87/2000
               Uchwała Nr XV/88/2000
               Uchwała nr XV/89/2000
               Uchwała Nr XV/90/2000
               Uchwała Nr XV/91/2000
               Uchwała Nr XV/92/2000
               Uchwała Nr XV/93/2000
               Uchwała Nr XV/94/2000
               Uchwała Nr XV/95/2000
               Uchwała Nr XV/96/200
               Uchwała Nr XV/97/2000
            Sesja XVI
               Uchwała Nr XVI/98/2000
               Uchwała Nr XVI/99/2000
               Uchwała Nr XVI/100/2000
               Uchwała Nr XVI/101/2000
            Sesja XVII
               Uchwała Nr XVII/102/2000
               Uchwała Nr XVII/103/2000
               Uchwała Nr XVII/104/2000
               Uchwała Nr XVII/105/2000
               Uchwała Nr XVII/106/2000
               Uchwała Nr XVII/107/2000
               Uchwała Nr XVII/108/2000
               Uchwała Nr XVII/109/2000
               Uchwała NR XVII/110/2000
               Uchwała Nr XVII/111/2000
               Uchwała Nr XVII/112/2000
               Uchwała Nr XVII/113/2000
            Sesja XVIII
               Uchwała Nr XVIII/114/2000
               Uchwała Nr XVIII/115/2000
               Uchwała Nr XVIII/116/2000
               Uchwała Nr XVIII/117/2000
            Sesja XIX
               Uchwała Nr XIX/118/2000
            Sesja XX
               Uchwała Nr XX/119/2000
               Uchwała Nr XX /120/2000
               Uchwała Nr XX/121/2000
               Uchwała Nr XX/122/2000
               Uchwała Nr XX/123/2000
               Uchwała Nr XX/124/2000
               Uchwała Nr XX/125/2000
               Uchwała Nr XX/126/2000
            Sesja XXI
               Uchwała Nr XXI/127/2000
            Sesja XXII
               Uchwała Nr XXII/128/2000
               Uchwała Nr XXII/129/2000
               Uchwała Nr XXII/130/2000
               Uchwała Nr XXII/131/2000
            Sesja XXIII
               Uchwała Nr XXIII/132/2000
               Uchwała Nr XXIII/133/2000
               Uchwała Nr XXIII/134/2000
               Uchwała Nr XXIII/135/2000
               Uchwała Nr XXIII/136/2000
               Uchwała Nr XXIII/137/2000
               Uchwała Nr XXIII/138/2000
            Sesja XXIV
               Uchwała Nr XXIV/139/2000
         2001
            Sesja XXV
               Uchwała Nr XXV/140/2001
               Uchwała Nr XXV/141/2001
               Uchwała Nr XXV/142/2001
               Uchwała Nr XXV/143/2001
               Uchwała Nr XXV/144/2001
               Uchwała Nr XXV/145/2001
               Uchwała Nr XXV/146/2001
               Uchwała Nr XXV/147/2001
               Uchwała Nr XXV/148/2001
               Uchwała Nr XXV/149/2001
            Sesja XXVI
               Uchwała Nr XXVI/150/2001
               Uchwała Nr XXVI/151/2001
               Uchwała Nr XXVI/152/2001
               Uchwała Nr XXVI/153/2001
               Uchwała Nr XXVI/154/2001
               Uchwała Nr XXVI/155/2001
            Sesja XXVII
               Uchwała Nr XXVII/156/2001
               Uchwała Nr XXVII/157/2001
            Sesja XXVIII
               Uchwała Nr XXVIII/158/2001
               Uchwała Nr XXVIII/159/2001
               Uchwała Nr XXVIII/160/2001
               Uchwała Nr XXVIII/161/2001
               Uchwała Nr XXVIII/162/2001
               Uchwała Nr XXVIII/163/2001
               Uchwała Nr XXVIII/164/2001
               Uchwała Nr XXVIII/165/2001
               Uchwała Nr XXVIII/166/2001
            Sesja XXIX
               Uchwała Nr XXIX/167/2001
            Sesja XXX
               Uchwała Nr XXX/168/2001
               Uchwała Nr XXX/169/2001
               Uchwała Nr XXX/170/2001
               Uchwała Nr XXX/171/2001
               Uchwała nr XXX/172/2001
               Uchwała Nr XXX/173/2001
            Sesja XXXI
               Uchwała Nr XXXI/174/2001
               Uchwała Nr XXXI/175/2001
               Uchwała Nr XXXI/176/2001
               Uchwała Nr XXXI/177/2001
               Uchwała Nr XXXI/178/2001
               Uchwała Nr XXXI/179/2001
               Uchwała Nr XXXI/180/2001
               Uchwała Nr XXXi/181/2001
               Uchwała Nr XXXI/182/2001
               Uchwała Nr XXXI/183/2001
               Uchwała Nr XXXI/184/2001
            Sesja XXXII
               Uchwała Nr XXXII/185/2001 cz.I
               Uchwała Nr XXXII/185/2001 cz.II
               Uchwała Nr XXXII/185/2001 cz.III
               Uchwała Nr XXXII/186/2001
               Uchwała Nr XXXII/187/2001
               Uchwała Nr XXXII/188/2001
               Uchwała Nr XXXII/189/2001
               Uchwała Nr XXXII/190/2001
               Uchwała Nr XXXII/191/2001
            Sesja XXXIII
               Uchwała Nr XXXIII/192/2001
               Uchwała Nr XXXIII/193/2001
               Uchwała Nr XXXIII/194/2001
               Uchwała Nr XXXIII/195/2001
         2002
            Sesja XXXIV
               Uchwała Nr XXXIV/196/2002
               Uchwała Nr XXXIIV/197/2002
               Uchwała Nr XXXIV/198/2002
               Uchwała Nr XXXIV/199/2002
               Uchwała Nr XXXIV/200/2002
               Uchwała Nr XXXIV/201/2002
               Uchwała Nr XXXIV/202/2002
               Uchwała Nr XXXIV/203/2002
               Uchwała Nr XXXIV/204/2002
               Uchwała Nr XXXIV/205/2002
               Uchwała Nr XXXIV/206/2002
            Sesja XXXV
               Uchwała Nr XXXV/207/2002
               Uchwała Nr XXXV/208/2002
               Uchwała Nr XXXV/209/2002
               Uchwała Nr XXXV/210/2002
               Uchwała Nr XXXV/211/2002
               Uchwała Nr XXXV/212/2002
               Uchwała Nr XXXV/213/2002
               Uchwała Nr XXXV/214/2002
               Uchwała Nr XXXV/215/2002
               Uchwała Nr XXXV/216/2002
               Uchwała Nr XXXV/217/2002
               Uchwała Nr XXXV/218/2002
               Uchwała Nr XXXV/219/2002
            Sesja XXXVI
            Sesja XXXVII
               Uchwała Nr XXXVII/220/2002
               Uchwała Nr XXXVII/221/2002
               Uchwała Nr XXXVII/222/2002
               Uchwała Nr XXXVII/223/2002
               Uchwała Nr XXXVII/224/2002
               Uchwała Nr XXXVII/225/2002
               Uchwała Nr XXXVII/226/2002
               Uchwała Nr XXXVII/227/2002
            Sesja XXXVIII
               Uchwała Nr XXXVIII/228/2002
               Uchwała Nr XXXVIII/229/2002
               Uchwała Nr XXXVIII/230/2002
               Uchwała Nr XXXVIII/231/2002
               Uchwała Nr XXXVIII/232/2002
               Uchwała Nr XXXVIII/233/2002
               Uchwała Nr XXXVIII/234/2002
               Uchwała Nr XXXVIII/235/2002
               Uchwała Nr XXXVIII/236/2002
            Sesja XXXIX
               Uchwała Nr XXXIX/237/2002
               Uchwała Nr XXXIX/238/2002
               Uchwała Nr XXXIX/239/2002
               Uchwała Nr XXXIX/240/2002
               Uchwała Nr XXXIX/241/2002
               Uchwała Nr XXXIX/242/2002
               Uchwała Nr XXXIX/243/2009
               Uchwała Nr XXXIX/244/2002
               Uchwała Nr XXXIX/245/2002
               Uchwała Nr XXXIX/246/2002
               Uchwała Nr XXXIX/247/2002
               Uchwała Nr XXXIX/248/2002
               Uchwała Nr XXXIX/249/2002
               Uchwała Nr XXXIX/250/2002
               Uchwała Nr XL/251/2002
            Sesja XL
               Uchwała Nr XL/251/2002
               Uchwała Nr Xl/252/2002
               Uchwała Nr XL/253/2002
               Uchwała Nr XL/254/2002
               Uchwała nr XL/255/2002
               Uchwała Nr XL/256/2002
               Uchwała Nr XL/257/2002
               Uchwała Nr XL/258/2002
            Sesja Nr XLI
               Uchwała Nr XLI/259/2002
               Uchwała Nr XLI/260/2002
               Uchwała Nr XLI/261/2002
               Uchwała Nr XLI/262/2002
               Uchwała Nr XLI/263/2002
               Uchwała Nr XLI/264/2002
            Sesja XLII
               Uchwała Nr XLII/265/2002
               Uchwała Nr XLII/266/2002
               Uchwała Nr XLII/267/2002
               Uchwała Nr XLII/268/2002
               Uchwała Nr XLII/269/2002
      Kadencja II lata 2002 - 2006
         2002
            Sesja I
               Uchwała nr I/1/2002
               Uchwała nr I/2/2002
            Sesja II
               Uchwała nr II/03/2002
               Uchwała nr II/04/2002
               Uchwała nr II/05/2002
               Uchwała nr II/06/2002
               Uchwała nr II/07/2002
               Uchwała nr II/08/2002
               Uchwała nr II/09/2002
               Uchwała nr II/10/2002
               Uchwała nr II/11/2002
            Sesja III
               Uchwała Nr III/12/2002
               Uchwała Nr III/13/2002
               Uchwała Nr III/14/2002
               Uchwała Nr III/15/2002
               Uchwała Nr III/16/2002
               Uchwała Nr III/17/2002
               Uchwała Nr III/20/2002
               Uchwała Nr III/21/2002
               Uchwała nr III/22/2002
               Uchwała Nr III/25/2002
               Uchwała Nr III/26/2002
               Uchwała Nr III/27/2002
         2003
            Sesja IV
            Sesja V
               Uchwała nr V/28/2003
               Uchwała Nr V/29/2003
               Uchwała Nr V/30/2003
               Uchwała Nr V/31/2003
               Uchwała Nr V/32/2003
               Uchwała Nr V/33/2003
               Uchwała Nr V/34/2003
               Uchwała Nr V/35/2003
               Uchwała Nr V/36/2003
               Uchwała Nr V/37/2003
               Uchwała Nr V/38/2003
               Uchwała Nr V/39/2003
            Sesja VI
               Uchwała Nr VI/40/2003
               Uchwała Nr VI/41/2003
               Uchwała Nr VI/42/2003
            Sesja VII
               Uchwała nr VII/43/2003
               Uchwała Nr VII/44/2003
               Uchwała nr VII/45/2003
            Sesja VIII
               Uchwała Nr VIII/47/2003
               Uchwała Nr VIII/48/2003
               Uchwała Nr VIII/49/2003
               Uchwała Nr VIII/50/2003
               Uchwała nr VIII/51/2003
               Uchwała Nr VIII/52/2003
               Uchwała Nr VIII/53/2003
               Uchwała Nr VIII/54/2003
            Sesja IX
               Uchwała Nr IX/55/2003
               Uchwała Nr IX/56/2003
               Uchwała Nr IX/57/2003
               Uchwała Nr IX/58/2003
               Uchwała Nr IX/59/2003
               Uchwała Nr IX/60/2003
            Sesja X
               Uchwała Nr X/61/2003
               Uchwała Nr X/62/2003
               Uchwała Nr X/63/2003
               Uchwała Nr X/64/2003
               Uchwała Nr X/65/2003
            Sesja XI
               Uchwała Nr XI/66/2003
               Uchwała Nr XI/67/2003
               Uchwała Nr XI/68/2003
               Uchwała Nr XI/69/2003
               Uchwała Nr XI/70/2003
            Sesja XII
               Uchwała Nr XII/71/2003
               Uchwała Nr XII/72/2003
               Uchwała Nr XII/73/2003
               Uchwała Nr XII/74/2003
               Uchwała Nr XII/75/2003
               Uchwała Nr XII /76/2003
               Uchwała Nr XII/77/2003
               Uchwała Nr XII/78/2003
               Uchwała Nr XII/79/2003
            Sesja XIII
               Uchwała Nr XIII/80/2003
               Uchwała Nr XIII/81/2003
               Uchwała Nr XIII/82/2003
               Uchwała Nr XIII/83/2003
               Uchwała Nr XIII/84/2003
               Uchwała Nr XIII/85/2003
               Uchwała Nr XIII/86/2003
            Sesja XIV
               Uchwała Nr XIV/87/2003
         2004
            Sesja XV
               Uchwała Nr XV/88/2004
               Uchwała Nr XV/89/2004
               Uchwała Nr XV/90/2004
               Uchwała Nr XV/91/2004
            Sesja XVI
               Uchwała Nr XVI/92/2004
               Uchwała Nr XVI/93/2004
               Uchwała Nr XVI/94/2004
               Uchwała Nr XVI/95 /2004
               Uchwała Nr XVI/96/2004
               Uchwała Nr XVI/97/2004
               Uchwała Nr XVI/98/2004
               Uchwała Nr XVI/99/2004
               Uchwała Nr XVI/100/2004
               Uchwała Nr XVI/101/2004
               Uchwała Nr XVI/102/2004
               Uchwała Nr XVI/103/2004
            Sesja XVII
               Uchwała Nr XVII/104/2004
               Uchwała Nr XVII/105/2004
               Uchwała Nr XVII/106/2004
               Uchwała Nr XVII/107/2004
            Sesja XVIII
               Uchwała Nr XVIII/109/2004
               Uchwała Nr XVIII/110/2004
               Uchwała Nr XVIII/111/2004
               Uchwała Nr XVIII/112/2004
               Uchwała Nr XVIII/113/2004
               Uchwała Nr XVIII/114/2004
               Uchwała Nr XVIII/115/2004
               Uchwała Nr XVIII/116/2004
               Uchwała Nr XVIII/117/2004
               Uchwała Nr XVIII/118/2004
               Uchwała Nr XVIII/119/2004
               Uchwała Nr XVIII/120/2004
               Uchwała Nr XVIII/121/2004
               Uchwała Nr XVIII/122/2004
               Uchwała Nr XVIII/123/2004
               Uchwała Nr XVIII/124/2004
               Uchwała Nr XVIII/125/2004
               Uchwała Nr XVIII/126/2004
               Uchwała Nr XVIII/127/2004
               Uchwała Nr XVIII/128/2004
            Sesja XIX
               Uchwała Nr XIX/129/2004
               Uchwała Nr XIX/130/2004
            Sesja XX
               Uchwała Nr XX/131/2004
               Uchwała Nr XX/132/2004
               Uchwała Nr XX/133/2004
               Uchwała Nr XX/134/2004
               Uchwała Nr XX/135/2004
               Uchwała Nr XX/136/2004
               Uchwała Nr XX/137/2004
               Uchwała Nr XX/138/2004
               Uchwała Nr XX/139/2004
               Uchwała Nr XX/140/2004
            Sesja XXI
               Uchwała Nr XXI/141/2004
               Uchwała Nr XXI/142/2004
               Uchwała Nr XXI/143/2004
               Uchwała Nr XXI/144/2004
               Uchwała Nr XXI/145/2004
               Uchwała Nr XXI/146/2004
            Sesja XXII
               Uchwała Nr XXII/147/2004
               Uchwała Nr XXII/148/2004
               Uchwała Nr XXII/149/2004
               Uchwała Nr XXII/150/2004
               Uchwała Nr XXII/151/2004
               Uchwała Nr XXII/152/2004
               Uchwała Nr XXII/153/2004
               Uchwała Nr XXII/154/2004
         2005
            Sesja XXIII
               Uchwała Nr XXIII/155/2005
               Uchwała Nr XXIII/156/2005
               Uchwała Nr XXIII/157/2005
               Uchwała Nr XXIII/158/2005
               Uchwała Nr XXIII/159/2005
               Uchwała Nr XXIII/160/2005
               Uchwała Nr XXIII/161/2005
               Uchwała Nr XXIII/162/2005
               Uchwała Nr XXIII/163/2005
               Uchwała Nr XXIII/164/2005
            Sesja XXIV
               Uchwała Nr XXIV/165/2005
            Sesja XXV
               Uchwała Nr XXV/166/2005
               Uchwała Nr XXV/167/2005
               Uchwała Nr XXV/168/2005
               Uchwała Nr XXV/169/2005
               Uchwała Nr XXV/170/2005
               Uchwała Nr XXV/171/2005
               Uchwała Nr XXV/172/2005
               Uchwała Nr XXV/173/2005
            Sesja XXVI
               Uchwała Nr XXVI/175/2005
               Uchwała Nr XXVI/176/2005
               Uchwała Nr XXVI/177/2005
               Uchwała Nr XXVI/178/2005
               Uchwała Nr XXVI/179/2005
               Uchwała Nr XXVI/180/2005
               Uchwała Nr XXVI/181/2005
               Uchwała Nr XXVI/182/2005
               Uchwała Nr XXVI/183/2005
               Uchwała Nr XXVI/184/2005
               Uchwała Nr XXVI/186/2005
               Uchwała Nr XXVI/187/2005
               Uchwała Nr XXVI/188/2005
            Sesja XXVII
            Sesja XXVIII
               Uchwała Nr XXVIII/189/2005
               Uchwała Nr XXVIII/190/2005
               Uchwała Nr XXVIII/191/2005
               Uchwała Nr XXVIII/192/2005
               Uchwała Nr XXVIII/193/2005
               Uchwała Nr XXVIII/194/2005
               Uchwała Nr XXVIII/195/2005
               Uchwała Nr XXVIII/196/2005
               Uchwała Nr XXVIII/197/2005
               Uchwała Nr XXVIII/198/2005
               Uchwała Nr XXVIII/199/2005
               Uchwała Nr XXVIII/200/2005
            Sesja XXIX
               Uchwała Nr XXIX/201/2005
               Uchwała Nr XXIX/202/2005
               Uchwała Nr XXIX/203/2005
               Uchwała Nr XXIX/204/2005
            Sesja XXX
               Uchwała Nr XXX/205/2005
               Uchwała Nr XXX/206/2005
               Uchwała Nr XXX/207/2005
               Uchwała Nr XXX/208/2005
            Sesja XXXI
               Uchwała Nr XXXI/209/2005
               Uchwała Nr XXXI/210/2005
               Uchwała Nr XXXI/211/2005
               Uchwała Nr XXXI/212/2005
               Uchwała Nr XXXI/213/2005
               Uchwała Nr XXXI/214/2005
               Uchwała Nr XXXI/215/2005
               Uchwała Nr XXXI/216/2005
               Uchwała Nr XXXI/217/2005
               Uchwała Nr XXXI/218/2005
            Sesja XXXII
               Uchwała Nr XXXII/219/2005
               Uchwała Nr XXXII/220/2005
               Uchwała Nr XXXII/221/2005
            Sesja XXXIII
               Uchwała Nr XXXIII/222/2005
            Sesja XXXIV
            Sesja XXXV
               Uchwała Nr XXXV /223/ 2005
               Uchwała Nr XXXV/224/2005
               Uchwała Nr XXXV/225/2005
            Sesja XXXVI
               Uchwała Nr XXXVI /226/ 2005
               Uchwała Nr XXXVI/227/2005
               Uchwała Nr XXXVI/228/2005
               Uchwała Nr XXXVI/229/2005
               Uchwała Nr XXXVI/230/2005
         2006
            Sesja XXXVII
               Uchwała Nr XXXVII/231/2006
               Uchwała Nr XXXVII/232/2006
               Uchwała Nr XXXVII/233/2006
               Uchwała Nr XXXVII/234/2006
               Uchwała Nr XXXVII/235/2006
               Uchwała Nr XXXVII/236/2006
                  Załącznik
               Uchwała Nr XXXVII/237/2006
                  Załącznik Nr 1
                  Załącznik Nr 3
                  Załącznik Nr 4
                  Załącznik Nr 5
                  Załącznik Nr 6
                  Załącznik Nr 7
               Uchwała Nr XXXVII/238/2006
               Uchwała Nr XXXVII/239/2006
               Uchwała Nr XXXVII/240/2006
               Uchwała Nr XXXVII/241/2006
               Uchwała Nr XXXVII/242/2006
            Sesja XXXVIII
               Uchwała Nr XXXVIII/243/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/244/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/245/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/246/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/247/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/248/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/249/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/250/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/251/2006
                  Załącznik
               Uchwała Nr XXXVIII/252/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/253/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/254/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/255/2006
               Uchwała XXXVIII/256/2006
               Uchwała XXXVIII/257/2006
               Uchwała XXXVIII/258/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/259/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/260/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/261/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/262/2006
               Uchwała Nr XXXVIII/263/2006
            Sesja XXXIX
               Uchwała Nr. XXXIX/265/2006
               Uchwała Nr XXXIX/266/2006
               Uchwała Nr XXXIX/267/2006
               Uchwała Nr XXXIX/268/2006
               Uchwała Nr XXXIX/269/2006
               Uchwała Nr XXXIX/270/2006
               Uchwała Nr XXXIX/271/2006
               Uchwała Nr XXXIX/272/2006
               Uchwała Nr XXXIX / 273 /2006
            Sesja XL
               Uchwała Nr XL/274/2006
               Uchwała Nr XL/275/2006
               Uchwała Nr XL/276/2006
               Uchwała Nr XL/277/2006
            Sesja XLI
               Uchwała Nr XLI/278/2006
               Uchwała Nr XLI/ 279/2006
               Uchwała Nr XLI/280/2006
               Uchwała Nr XLI/281/2006
               Uchwała Nr XLI/282/2006
               Uchwała Nr XLI/283/2006
               Uchwała Nr XLI/284/2006
               Uchwała Nr XLI /285/2006
            Sesja XLII
               Uchwała Nr XLII/286/2006
               Uchwała Nr XLII/287/2006
               Uchwała Nr XLII/288/2006
               Uchwała Nr XLII/289/2006
               Uchwała Nr XLII/290/2006
               Uchwała Nr XLII/291/2006
               Uchwała Nr XLII/292/2006
               Uchwała Nr XLII/293/2006
               Uchwała Nr XLII/294/2006
               Uchwała Nr XLII/295/2006
               Uchwała Nr XLII/296/2006
               Uchwała Nr XLII/297/2006
            Sesja XLIII
               Uchwała Nr XLIII/298/2006
               Uchwała Nr XLIII/299/2006
               Uchwała Nr XLIII/300/2006
               Uchwała Nr XLIII/301/2006
               Uchwała Nr XLIII/302/2006
               Uchwała Nr XLIII/303/2006
               Uchwała Nr XLIII/304/2006
               Uchwała Nr XLIII/305/2006
               Uchwała Nr XLIII/306/2006
               Uchwała Nr XLIII/307/2006
               Uchwała Nr XLIII/308/2006
            Sesja XLIV
               Uchwała Nr XLIV/309/2006
               Uchwała Nr XLIV/310/2006
               Uchwała Nr XLIV/311/2006
               Uchwała Nr XLIV/312/2006
      Kadencja III lata 2006 - 2010
         2006
            Sesja I
               Uchwała Nr I/1/2006
               Uchwała Nr I/2/2006
               Uchwała Nr I/3/2006
            Sesja II
               Uchwała Nr II/4/2006
               Uchwała Nr II/5/2006
               Uchwała Nr II/6/2006
               Uchwała Nr II/7/2006
               Uchwała Nr II/8/2006
               Uchwała Nr II/9/2006
               Uchwała Nr II/10/2006
            Sesja III
               Uchwała Nr III/11/2006
               Uchwała Nr III/12/2006
               Uchwała Nr III/13/2006
               Uchwała Nr III/14/2006
               Uchwała Nr III/15/2006
               Uchwała Nr III/16/2006
               Uchwała Nr III/17/2006
               Uchwała Nr III/18/2006
               Uchwała Nr III/19/2006
               Uchwała Nr III/20/2006
               Uchwała Nr III/21/2006
               Uchwała Nr III/22/2006
               Uchwała Nr III/23/2006
               Uchwała Nr III/24/2006
            Sesja IV
               Uchwała Nr IV/25/2006
               Uchwała Nr IV/26/2006
               Uchwała Nr IV/27/2006
               Uchwała Nr IV/28/2006
               Uchwała Nr IV/29/2006
               Uchwała Nr IV/30/2006
               Uchwała Nr IV/31/2006
         2007
            Sesja Nr V
               Uchwała Nr V/32/2007
               Uchwała Nr V/33/2007
               Uchwała Nr V/34/2007
               Uchwała Nr V/35/2007
               Uchwała Nr V/35/2007
               Uchwała Nr V/36/2007
               Uchwała Nr V/37/2007
               Uchwała Nr V/38/2007
               Uchwała Nr V/39/2007
               Uchwała Nr V/40/2007
               Uchwała Nr V/41/2007
            Sesja Nr VI
               Uchwała Nr VI/42/2007
               Uchwała Nr VI/43/2007
               Uchwała Nr VI/44/2007
               Uchwała Nr VI/45/2007
               Uchwała Nr VI/46/2007
               Uchwała Nr VI/47/2007
               Uchwała Nr VI/48/2007
               Uchwała Nr V/38/2007
               Uchwała Nr V/39/2007
               Uchwała Nr V/40/2007
            Sesja Nr VII
               Uchwała Nr VII/49/2007
               Uchwała Nr VII /50/2007
               Uchwała Nr VII/51/2007
               Uchwała Nr VII/52/2007
               Uchwała Nr VII/53/2007
               Uchwała Nr VII/54/2007
               Uchwała Nr VII/55/2007
               Uchwała Nr VII/56/2007
               Uchwała Nr VII/57/2007
               Uchwała Nr VII/58/2007
               Uchwała Nr VII/59/2007
            Sesja Nr VIII
               Uchwała Nr VIII/60/2007
               Uchwała Nr VIII/61/2007
               Uchwała Nr VIII/62/2007
               Uchwała Nr VIII/63/2007
               Uchwała Nr VIII/64/2007
               Uchwała Nr VIII/65/2007
               Uchwała Nr VIII/66/2007
               Uchwała Nr VIII/67/2007
               Uchwała Nr VIII/68/2007
            Sesja Nr IX
               Uchwała Nr IX /69/ 2007
               Uchwała Nr IX /70/ 2007
               Uchwała Nr IX /71/ 2007
               Uchwała Nr IX /72/2007
               Uchwała Nr IX /73/2007
               Uchwała Nr IX /74/ 2007
               Uchwała Nr IX /75/2007
            Sesja Nr X
               Uchwała Nr X/76/2007
               Uchwała Nr X/77/2007
               Uchwała Nr X/78/2007
               Uchwała Nr X/79/2007
               Uchwała Nr X/80/2007
               Uchwała Nr X/81/2007
               Uchwała Nr X/82/2007
               Uchwała Nr X/83/2007
               Uchwała Nr X/84/ 2007
               Uchwała Nr X/85/2007
               Uchwała Nr X/86/2007
               Uchwała Nr X/87/2007
               Uchwała Nr X/88/2007
            Sesja Nr XI
               Uchwała Nr XI/89/2007
               Uchwała Nr XI/90/2007
            Sesja Nr XII
               Uchwała Nr XII/91/2007
            Sesja Nr XIII
               Uchwała Nr XIII/92/2007
               Uchwała Nr XIII/93/2007
               Uchwała Nr XIII/94/2007
               Uchwała Nr XIII/95/2007
               Uchwała Nr XIII/96/2007
               Uchwała Nr XIII/97/2007
               Uchwała Nr XIII/98/2007
               Uchwała Nr XIII/99/2007
               Uchwała Nr XIII/100/2007
            Sesja Nr XIV
               Uchwała Nr XIV/101/2007
               Uchwała Nr XIV/102/2007
               Uchwała Nr XIV/103/2007
               Uchwała Nr XIV/104/2007
               Uchwała Nr XIV/105/2007
               Uchwała Nr XIV/106/2007
               Uchwała Nr XIV/107/2007
               Uchwała Nr XIV/108/2007
            Sesja Nr XV
               Uchwała Nr XV/109/2007
               Uchwała Nr XV/110/2007
               Uchwała Nr XV/111/2007
               Uchwała Nr XV/112/2007
               Uchwała Nr XV/113/2007
            Sesja Nr XVI
         2008
            Sesja Nr XVII
            Sesja Nr XVIII
               Uchwała Nr XVIII/125/2008
               Uchwała Nr XVIII/126/2008
               Uchwała Nr XVIII/127/2008
               Uchwała Nr XVIII/128/2008
               Uchwała Nr XVIII/129/2008
               Uchwała Nr XVIII/130/2008
            Sesja Nr XIX
            Sesja Nr XX
               Uchwała Nr XX/140/2008
               Uchwała Nr XX/141/2008
               Uchwała Nr XX/142/2008
               Uchwała Nr XX/143/2008
               Uchwała Nr XX/144/2008
               Uchwała Nr XX/145/2008
               Uchwała Nr XX/146/2008
               Uchwała Nr XX/147/2008
               Uchwała Nr XX/148/2008
               Uchwała Nr XX/149/2008
            Sesja Nr XXI
               Uchwała Nr XXI/150/2008
               Uchwała Nr XXI/151/2008
               Uchwała Nr XXI/152/2008
               Uchwała Nr XXI/153/2008
               Uchwała Nr XXI/154/2008
               Uchwała Nr XXI/155/2008
               Uchwała Nr XXI/156/2008
            Sesja XXII
               Uchwała Nr XXII/157/2008
               Uchwała Nr XXII/158/2008
               Uchwała Nr XXII/159/2008
               Uchwała Nr XXII/160/2008
               Uchwała Nr XXII/161/2008
               Uchwała Nr XXII/162/2008
               Uchwała Nr XXII/163/2008
            Sesja Nr XXIII
               Uchwała Nr XXIII/164/2008
            Sesja Nr XXIV
               Uchwała Nr XXIV/165/2008
               Uchwała Nr XXIV/166/2008
               Uchwała Nr XXIV/167/2008
               Uchwała Nr XXIV/168/2008
               Uchwała Nr XXIV/169/2008
               Uchwała Nr XXIV/170/2008
               Uchwała Nr XXIV/171/2008
               Uchwała Nr XXIV/172/2008
               Uchwała Nr XXIV/173/2008
               Uchwała Nr XXIV/174/2008
               Uchwała Nr XXIV/175/2008
               Uchwała Nr XXIV/176/2008
               Uchwała Nr XXIV/177/2008
            Sesja Nr XXV
               Uchwała Nr XXV/178/2008
            Sesja Nr XXVI
               Uchwała Nr XXVI/179/2008
               Uchwała nr XXVI/180/2008
               Uchwała nr XXVI/181/2008
               Uchwała nr XXVI/182/2008
               Uchwała nr XXVI/183/2008
               Uchwała nr XXVI/184/2008
               Uchwała nr XXVI/185/2008
               Uchwała nr XXVI/186/2008
            Sesja Nr XXVII
               Uchwała Nr XXVII/187/2008
            Sesja Nr XXVIII
               Uchwała Nr XXVIII/188/2008
               Uchwała Nr XXVIII/188/2008 cz.II
               Uchwała Nr XXVIII/188/2008 cz.III
               Uchwała Nr XXVIII/188/2008 cz.IV
               Uchwała Nr XXVIII/189/2008
               Uchwała Nr XXVIII/190/2008
               Uchwała Nr XXVIII/191/2008
               Uchwała Nr XXVIII/192/2008
            Sesja Nr XXIX
               Uchwała nr XXIX/194/2008
               Uchwała nr XXIX/195/2008
               Uchwała nr XXIX/196/2008
               Uchwała nr XXIX/197/2008
               Uchwała nr XXIX/198/2008
            Sesja Nr XXXI
               Uchwała nr XXXI/199/2008
               Uchwała Nr XXXI/200/2008 cz.I
               Uchwała Nr XXXI/200/2008 cz.II
         2009
            Sesja Nr XXXIII
               Uchwała Nr XXXIII/201/2009
               Uchwała Nr XXXIII/202/2009
               Uchwała Nr XXXIII/203/2009
               Uchwała Nr XXXIII/204/2009
               Uchwała Nr XXXIII/205/2009
               Uchwała Nr XXXIII/206/2009
               Uchwała Nr XXXIII/207/2009
            Sesja Nr XXXIV
               Uchwała Nr XXXIV/208/2009
               Uchwała Nr XXXIV/209/2009
               Uchwała Nr XXXIV/210/2009
               Uchwała Nr XXXIV/211/2009
               Uchwała Nr XXXIV/212/2009
               Uchwała Nr XXXIV/213/2009
               Uchwała Nr XXXIV/214/2009
               Uchwała Nr XXXIV/215/2009
            Sesja Nr XXXV
               Uchwała Nr XXXV/216/2009
               Uchwała Nr XXXV/217/2009
               Uchwała Nr XXXV/218/2009
               Uchwała Nr XXXV/219/2009
               Uchwała Nr XXXV/220/2009
               Uchwała Nr XXXV/221/2009
               Uchwała Nr XXXV/222/2009
               Uchwała Nr XXXV/223/2009
            Sesja Nr XXXVI
               Uchwała Nr XXXVI/224/2009
               Uchwała Nr XXXVI/225/2009
               Uchwała Nr XXXVI/226/2009
               Uchwała Nr XXXVI/227/2009
               Uchwała Nr XXXVI/228/2009
            Sesja Nr XXXVII
               Uchwała Nr XXXVII/229/2009
               Uchwała Nr XXXVII/230/2009
               Uchwała Nr XXXVII/231/2009
               Uchwała Nr XXXVII/232/2009
               Uchwała Nr XXXVII/233/2009
               Uchwała Nr XXXVII/234/2009
               Uchwała Nr XXXVII/235/2009
               Uchwała Nr XXXVII/236/2009
               Uchwała Nr XXXVII/237/2009
               Uchwała Nr XXXVII/238/2009
               Uchwała Nr XXXVII/239/2009
            Sesja Nr XXXVIII
               Uchwała nr XXXVIII/240/2009
               Uchwała nr XXXVIII/241/2009
            Sesja Nr XXXIX
               Uchwała Nr XXXIX/242/2009
               Uchwała Nr XXXIX/243/2009
               Uchwała Nr XXXIX/244/2009
               Uchwała Nr XXXIX/245/2009
               Uchwała Nr XXXIX/246/2009
               Uchwała Nr XXXIX/247/2009
               Uchwała Nr XXXIX/248/2009
            Sesja Nr XL
               Uchwała Nr XL/249/2009
               Uchwała Nr XL/250/2009
               Uchwała Nr XL/251/2009
               Uchwała Nr XL/252/2009
            Sesja Nr XLI
               Uchwała Nr XLI/253/2009
               Uchwała Nr XLI/254/2009
               Uchwała Nr XLI/255/2009
            Sesja XLII
               Uchwała Nr XLII/256/2009
               Uchwała Nr XLII/257/2009
               Uchwała Nr XLII/258/2009
               Uchwała Nr XLII/259/2009
               Uchwała Nr XLII/260/2009
               Uchwała Nr XLII/261/2009
               Uchwała Nr XLII/262/2009
            Sesja XLIII
               Uchwała Nr XLIII/263/2009
               Uchwała Nr XLIII/264/2009
               Uchwała Nr XLIII/265/2009
               Uchwała Nr XLIII/266/2009
               Uchwała Nr XLIII/267/2009
               Uchwała Nr XLIII/268/2009
               Uchwała Nr XLIII/269/2009
               Uchwała Nr XLIII/270/2009
            Sesja XLIV
               Uchwała Nr XLIV/271/2009
               Uchwała Nr XLIV/272/2009
               Uchwała Nr XLIV/273/2009
               Uchwała Nr XLIV/274/2009
               Uchwała Nr XLIV/275/2009
               Uchwała Nr XLIV/276/2009
               Uchwała Nr XLIV/277/2009
            Sesja XLV
               Uchwała Nr XLV/278/2009
               Uchwała Nr XLV/279/2009
                  Uchwała Nr XLV/279/2009 cz.I
                  Uchwała Nr XLV/279/2009 cz.II
            Sesja Nr XLVI
               Uchwała Nr XLVI/280/2009
               Uchwała Nr XLVI/281/2009
               Uchwała Nr XLVI/282/2009
               Uchwała Nr XLVI/283/2009
               Uchwała Nr XLVI/284/2009
               Uchwała Nr XLVI/285/2009
         2010
            Sesja Nr XLVII
               Uchwała Nr XLVII/286/2010
               Uchwała Nr XLVII/287/2010
               Uchwała Nr XLVII/288/2010
               Uchwała Nr XLVII/289/2010
               Uchwała Nr XLVII/290/2010
               Uchwała nr XLVII/291/2010
            Sesja Nr XLVIII
               Uchwała Nr XLVIII/292/2010
               Uchwała Nr XLVIII/293/2010
               Uchwała Nr XLVIII/294/2010
               Uchwała Nr XLVIII/295/2010
               Uchwała Nr XLVIII/296/2010
               Uchwała Nr XLVIII/297/2010
               Uchwała Nr XLVIII/298/2010
            Sesja Nr XLIX
               Uchwała Nr XLIX/299/2010
               Uchwała Nr XLIX/300/2010
            Sesja Nr L
               Uchwała Nr L/301/2010
               Uchwała Nr L/302/2010
               Uchwała Nr L/303/2010
               Uchwała Nr L/304/2010
                  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/304/2010
               Uchwała Nr L/305/2010
            Sesja Nr LI
               Sesja Nr LI/306/2010
               Sesja Nr LI/307/2010
               Sesja Nr LI/308/2010
            Sesja Nr LII
               Uchwała Nr LII/309/2010
               Uchwała Nr LII/310/2010
               Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/310/2010
               Uchwała Nr LII/311/2010
            Sesja Nr LIII
               Uchwała Nr LIII/312/2010
            Sesja Nr LIV
               Uchwała LIV/313/2010
                  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/313/2010
            Sesja Nr LV
               Uchwała Nr LV/314/2010
               Uchwała Nr LV/315/2010
               Uchwała Nr LV/316/2010
               Uchwała Nr LV/317/2010
               Uchwała Nr LV/318/2010
               Uchwała Nr LV/319/2010
               Uchwała Nr LV/320/2010
               Uchwała Nr LV/321/2010
               Uchwała Nr LV/322/2010
               Uchwała Nr LV/323/2010
               Uchwała Nr LV/324/2010
               Uchwała Nr LV/325/2010
                  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/325/2010
            Sesja Nr LVI
               Uchwała Nr LVI/326/2010
               Uchwała Nr LVI/327/2010
                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/327/2010
            Sesja Nr LVII
               Uchwała Nr LVII/328/2010
               Uchwała Nr LVII/329/2010
               Uchwała Nr LVII/330/2010
               Uchwała Nr LVII/331/2010
               Uchwała Nr LVII/332/2010
                  Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LVII/332/2010
            Sesja Nr LVIII
               Uchwała Nr LVIII/333/2010
               Uchwała Nr LVIII/334/2010
               Uchwała Nr LVIII/335/2010
               Uchwała Nr LVIII/336/2010
               Uchwała Nr LVIII/337/2010
                  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/337/2010
      Kadencja IV lata 2010 - 2014
         2010
            Sesja I
               Uchwała Nr I/1/2010
               Uchwała Nr I/2/2010
            Sesja II
               Uchwała Nr II/3/2010
               Uchwała Nr II/4/2010
               Uchwała Nr II/5/2010
            Sesja III
               Uchwała Nr III/6/2010
               Uchwała Nr III/7/2010
               Uchwała Nr III/8/2010
               Uchwała Nr III/9/2010
               Uchwała Nr III/10/2010
               Uchwała Nr III/11/2010
               Uchwała Nr III/12/2010
               Uchwała Nr III/13/2010
               Uchwała Nr III/14/2010
               Uchwała Nr III/15/2010
               Uchwała Nr III/16/2010
               Uchwała Nr III/17/2010
            Sesja IV
               Uchwała Nr IV/18/2010
               Uchwała Nr IV/19/2010
               Uchwała Nr IV/20/2010
               Uchwała Nr IV/21/2010
               Uchwała Nr IV/22/2010
               Uchwała Nr IV/23/2010
         2011
            Sesja V
               Uchwała Nr V/24/2011
               Uchwała Nr V/25/2011
               Uchwała Nr V/26/2011
               Uchwała Nr V/27/2011
               Uchwała V/28/2011
               Uchwała V/29/2011
            Sesja VI
               Uchwała Nr VI/30/2011
               Uchwała Nr VI/31/2011
               Uchwała Nr VI/32/2011
               Uchwała Nr VI/33/2011
               Uchwała Nr VI/34/2011
               Uchwała Nr VI/35/2011
               Uchwała Nr VI/36/2011
               Uchwała Nr VI/37/2011
                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2011
                  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/2011
            Sesja VII
               Uchwała Nr VII/38/2011
               Uchwała Nr VII/39/2011
               Uchwała Nr VII/40/2011
               Uchwała Nr VII/41/2011
               Uchwała Nr VII/42/2011
               Uchwała Nr VII/43/2011
                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/2011
                  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/2011
            Sesja VIII
               Uchwała Nr VIII/44/2011
               Uchwała Nr VIII/45/2011
                  Załącznik do uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie.
               Uchwała Nr VIII/46/2011
               Uchwała Nr VIII/47/2011
               Uchwała Nr VIII/48/2011
               Uchwała Nr VIII/49/2011
               Uchwała Nr VIII/50/2011
                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/2011
                  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/2011
            Sesja IX
               Uchwała Nr IX/51/2011
                  Załącznik do Uchwały Nr IX/51/2011
               Uchwała Nr IX/52/2011
               Uchwała Nr IX/53/2011
               Uchwała Nr IX/54/2011
               Uchwała Nr IX/55/2011
               Uchwała Nr IX/56/2011
               Uchwała Nr IX/57/2011
               Uchwała Nr IX/58/2011
                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/2011
                  Załącznik Nr 2do Uchwały Nr IX/58/2011
            Sesja X
               Uchwała Nr X/59/2011
               Uchwała Nr X/60/2011
               Uchwała Nr X/61/2011
               Uchwała Nr X/62/2011
               Uchwała Nr X/63/2011
               Uchwała Nr X/64/2011
               Uchwała Nr X/65/2011
               Uchwała Nr X/66/2011
                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/66/2011
                  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2011
               Uchwała Nr X/67/2011
               Uchwała Nr X/68/2011
            Sesja XI
               Uchwała Nr XI/69/2011
               Uchwała Nr XI/70/2011
                  Załącznik do Uchwały Nr XI/70/2011
            Sesja XII
               Uchwała Nr XII/71/2011
               Uchwała Nr XII/72/2011
               Uchwała Nr XII/73/2011
               Uchwała Nr XII/74/2011
               Uchwała Nr XII/75/2011
               Uchwała Nr XII/76/2011
               Uchwały Nr XII/77/2011
               Uchwała Nr XII/78/2011
               Uchwała Nr XII/79/2011
            Sesja XIII
               Uchwała Nr XIII/80/2011
               Uchwała Nr XIII/81/2011
               Uchwała Nr XIII/82/2011
               Uchwała Nr XIII/83/2011
               Uchwała Nr XIII/84/2011
               Uchwała Nr XIII/85/2011
            Sesja XIV
               Uchwała Nr XIV/86/2011
               Uchwała Nr XIV/87/2011
               Uchwała Nr XIV/88/2011
               Uchwała Nr XIV/89/2011
               Uchwała Nr XIV/90/2011
               Uchwała Nr XIV/91/2011
               Uchwała Nr XIV/92/2011
               Uchwała Nr XIV/93/2011
               Uchwała Nr XIV/94/2011
            Sesja XV
               Uchwała Nr XV/95/2011
               Uchwała Nr XV/96/2011
               Uchwała Nr XV/97/2011
               Uchwała Nr XV/98/2011
               Uchwała Nr XV/99/2011
               Uchwała Nr XV/100/2011
         2012 r.
            Sesja XVI
               Uchwała Nr XVI/101/2012
               Uchwała Nr XVI/102/2012
               Uchwała Nr XVI/103/2012
               Uchwała Nr XVI/104/2012
               Uchwała Nr XVI/105/2012
                  Uchwała Nr 4.72.2012
               Uchwała Nr XVI/106/2012
               Uchwała Nr XVI/107/2012
               Uchwała Nr XVI/108/2012
               Uchwała Nr XVI/109/2012
               Uchwała Nr XVI/110/2012
            Sesja XVII
               Uchwała Nr XVII/111/2012
            Sesja XVIII
               Uchwała Nr XVIII/112/2012
               Uchwała Nr XVIII/113/2012
               Uchwała Nr XVIII/114/2012
               Uchwała Nr XVIII/115/2012
               Uchwała Nr XVIII/116/2012
               Uchwała Nr XVIII/117/2012
               Uchwała Nr XVIII/118/2012
               Uchwała Nr XVIII/119/2012
               Uchwała Nr XVIII/120/2012
               Uchwała Nr XVIII/121/2012
               Uchwała Nr XVIII/122/2012
            Sesja XIX
               Uchwała Nr XIX/123/2012
               Uchwała Nr XIX/124/2012
               Uchwała Nr XIX/125/2012
               Uchwała Nr XIX/126/2012
               Uchwała Nr XIX/127/2012
               Uchwała Nr XIX/128/2012
               Uchwała Nr XIX/129/2012
            Sesja XX
               Uchwała Nr XX/130/2012
                  Załącznik do Uchwały Nr XX/130/2012
               Uchwała Nr XX/131/2012
                  Załącznik do Uchwały Nr XX/131/2012
               Uchwała Nr XX/132/2012
               Uchwała Nr XX/133/2012
               Uchwała Nr XX/134/2012
               Uchwała Nr XX/135/2012
               Uchwała Nr XX/136/2012
               Uchwała Nr XX/137/2012
               Uchwała Nr XX/138/2012
               Uchwała Nr XX/139/2012
                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/139/2012
                  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/139/2012
                  Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/139/2012
                  Uzasadnienie
            Sesja XXI
               Uchwała Nr XXI/140/2012
               Uchwała Nr XXI/141/2012
               Uchwała Nr XXI/142/2012
               Uchwała Nr XXI/143/2012
               Uchwała Nr XXI/144/2012
               Uchwała Nr XXI/145/2012
               Uchwała Nr XXI/146/2012
            Sesja XXII
               Uchwała Nr XXII/147/2012
               Uchwała Nr XXII/148/2012
               Uchwała Nr XXII/149/2012
               Uchwała Nr XXII/150/2012
               Uchwała Nr XXII/151/2012
                  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/151/2012
               Uchwała Nr XXII/152/2012
               Uchwała Nr XXII/153/2012
               Uchwała Nr XXII/154/2012
               Uchwała Nr XXII/155/2012
            Sesja XXIII
               Uchwała Nr XXIII/156/2012
               Uchwała Nr XXIII/157/2012
               Uchwała Nr XXIII/158/2012
               Uchwała Nr XXIII/159/2012
                  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/159/2012
               Uchwała Nr XXIII/160/2012
            Sesja XXIV
               Uchwała Nr XXIV/161/2012
                  Załącznik
               Uchwała Nr XXIV/162/2012
               Uchwała Nr XXIV/163/2012
               Uchwała Nr XXIV/164/2012
               Uchwała nr XXIV/165/2012
               Uchwała Nr XXIV/166/2012
               Uchwała Nr XXIV/167/2012
                  Załącznik
               Uchwała Nr XXIV/168/2012
                  Załącznik Nr 1
                  Załącznik Nr 2
               Uchwała Nr XXIV/169/2012
                  Załącznik Nr 1
                  Załącznik Nr 2
                  Załącznik Nr 2a
                  Załącznik Nr 3
            Sesja XXV
               Uchwała Nr XXV/170/2012
               Uchwała Nr XXV/171/2012
               Uchwała Nr XXV/172/2012
               Uchwała Nr XXV/173/2012
               Uchwała Nr XXV/174/2012
               Uchwała Nr XXV/175/2012
               Uchwała Nr XXV/176/2012
               Uchwała Nr XXV/177/2012
               Uchwała Nr XXV/178/2012
               Uchwała Nr XXV/179/2012
            Sesja XXVI
               Uchwała Nr XXVI/180/2012
               Uchwała Nr XXVI/181/2012
               Uchwała Nr XXVI/182/2012
               Uchwała Nr XXVI/183/2012
               Uchwała Nr XXVI/184/2012
               Uchwała Nr XXVI/185/2012
            Sesja XXVII
               Uchwała Nr XXVII/186/2012
            Sesja XXVIII
               Uchwała nr XXVIII/187/2012
               Uchwała Nr XXVIII/188/2012
               Uchwała Nr XXVIII/189/2012
               Uchwała Nr XXVIII/190/2012
                  Załącznik Nr 2
               Uchwała Nr XXVIII/191/2012
               Uchwała Nr XXVIII/192/2012
                  Załącznik Nr 2
               Uchwała Nr XXVIII/193/2012
         2013 r.
            30 stycznia 2013 r.
               Uchwała Nr XXIX/194/2013
               Uchwała Nr XXIX/195/2013
               Uchwała Nr XXIX/196/2013
               Uchwała Nr XXIX/197/2013
            27 lutego 2013 r.
               Uchwała Nr XXX/198/2013
               Uchwała Nr XXX/199/2013
               Uchwała Nr XXX/200/2013
               Uchwała Nr XXX/201/2013
               Uchwała Nr XXX/202/2013
               Uchwała nr XXX/203/2013
                  Załącznik Nr 2
               Uchwała Nr XXX/204/2013
   UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
      Kadencja I lata 1998-2002
         1999
            Zarząd Powiatu - 19 marca 1999 r.
               Uchwała Nr 10/1/99
            Zarząd Powiatu -20 kwietnia 1999 r.
               Uchwała Nr 14/2/99
               Uchwała Nr 14/3/99
            Zarząd Powiatu - 30 kwietnia 1999 r.
               Uchwała Nr 15/4/99
            Zarząd Powiatu - 6 maja 1999 r.
               Uchwała nr 16/5/99
            Zarząd Powiatu - 13 maja 1999 r.
               Uchwała Nr 17/5/99
            Zarząd Powiatu - 31 maja 1999 r.
               Uchwała Nr 19/6/99
               Uchwała Nr 19/7/99
            Zarząd Powiatu - 24 czerwca 1999 r.
               Uchwała Nr 22/8/99
               Uchwała Nr 22/9/99
               Uchwała Nr 22/10/99
            Zarząd Powiatu - 22 lipca 1999 r.
               Uchwała Nr 26/11/99
            Zarząd Powiatu - 12 sierpnia 1999 r.
               Uchwała Nr 28/12/99
            Zarząd Powiatu - 23 sierpnia 1999r.
               Uchwała Nr 30/13/99
            Zarząd Powiatu - 9 września 1999 r.
               Uchwała Nr 32/14/99
               Uchwała Nr 32/15/99
            Zarząd Powiatu - 16 września 1999 r.
               Uchwała Nr 33/16/99
               Uchwała Nr 33/17/99
            Zarząd Powiatu - 27 września 1999 r.
               Uchwała Nr 35/18/99
            Zarząd Powiatu - 30 września 1999 r.
               Uchwała Nr 36/19/99
               Uchwała Nr 36/20/99
               Uchwała Nr 36/21/99
               Uchwała Nr 36/22/99
               Uchwała Nr 36/23/99
            Zarząd Powiatu - 11 października 1999 r.
               Uchwała Nr 37/24/99
               Uchwała Nr 39/25/99
               Uchwała Nr 43/26/99
            Zarząd Powiatu - 1 grudnia 1999 r.
               Uchwała Nr 46/27/99
               Uchwała Nr 46/28/99
            Zarząd Powiatu - 8 grudnia 1999 r.
               Uchwała Nr 47/29/99
            Zarząd Powiatu - 17 grudnia 1999 r.
               Uchwała Nr 48/30/99
               Uchwała Nr 48/31/99
               Uchwała Nr 48/32/99
               Uchwała Nr 48/33/99
            Zarząd Powiatu - 31 grudnia 1999r.
               Uchwała Nr 51/34/99
               Uchwała Nr 51/35/99
         2000
            Zarząd Powiatu - 9 luty 2000 r.
               Uchwała Nr 56/36/2000
            Zarząd Powiatu - 16 lutego 2000 r.
               Uchwała Nr 57/37/2000
            Zarząd Powiatu - 15 marca 2000 r.
               Uchwała Nr 60/39/2000
            Zarząd Powiatu - 22 marca 2000 r.
               Uchwała Nr 61/40/2000
            Zarząd Powiatu - 29 marca 2000 r.
               Uchwała Nr 62/41/2000
               Uchwała Nr 62/42/2000
            Zarząd Powiatu - 12 kwietnia 2000 r.
               Uchwała Nr 64/43/2000
            Zarząd Powiatu - 20 kwietnia 2000 r.
               Uchwała nr 65/44/2000
               Uchwała Nr 65/45/2000
            Zarząd Powiatu - 10 maja 2000 r.
               Uchwała Nr 67/46/2000
               Uchwała Nr 67/47/2000 cz. I
               Uchwała Nr 67/47/2000 cz. II
               Uchwała Nr 67/48/2000
               Uchwała Nr 67/49/2000
            Zarząd Powiatu - 17 maja 2000 r.
               Uchwała Nr 68/50/2000
            Zarząd Powiatu - 31 maja 2000 r.
               Uchwała Nr 72/51/2000
               Uchwała Nr 72/52/2000
            Zarząd Powiatu - 14 czerwca 2000 r.
               Uchwała Nr 76/53/2000
            Zarząd Powiatu - 28 czerwca 2000 r.
               Uchwała Nr 79/54/2000
               Uchwała Nr 79/54/2000
            Zarząd Powiatu 30 czerwca 2000 r.
               Uchwała Nr 80/56/2000
            Zarząd Powiatu - 4 lipca 2000 r.
               Uchwała Nr 81/57/2000 r.
               Uchwała Nr 81/58/2000
            Zarząd Powiatu - 5 lipca 2000 r.
               Uchwała Nr 82/59/2000
               Uchwała Nr 82/60/2000
               Uchwała Nr 82/61/2000
               Uchwała Nr 82/62/2000
            Zarząd Powiatu - 19 lipca 2000 r.
               Uchwała Nr 84/63/2000
               Uchwała Nr 84/65/2000
            Zarząd Powiatu - 2 sierpnia 2000 r.
               Uchwała Nr 88/66/2000
            Zarząd Powiatu - 9 sierpnia 2000 r.
               Uchwała Nr 90/67/2000
            Zarząd Powiatu - 16 sierpnia 2000 r.
               Uchwała Nr 92/68/2000
            Zarząd Powiatu - 19 sierpnia 2000 r.
               Uchwała Nr 93/69/2000
            Zarząd Powiatu - 28 sierpnia 2000 r.
               Uchwała Nr 94/70/2000
               Uchwała Nr 94/71/2000
            Zarząd Powiatu - 13 września 2000 r.
               Uchwała Nr 96/72/2000
            Zarząd Powiatu - 27 września 2000 r.
               Uchwała Nr 98/73/2000
               Uchwała Nr 98/74/2000
            Zarząd Powiatu - 3 października 2000 r.
               Uchwała Nr 99/75/2000
               Uchwała Nr 99/76/2000
            Zarząd Powiatu - 11 października 2000 r.
               Uchwała Nr 100/77/2000
            Zarząd Powiatu - 19 października 2000 r.
               Uchwała Nr 101/78/2000
               Uchwała Nr 101/79/2000
            Zarząd Powiatu - 27 października 2000 r.
               Uchwała Nr 102/80/2000
            Zarząd Powiatu - 15 listopada 2000 r.
               Uchwała Nr 106/81/2000
            Zarząd Powiatu - 21 listopada 2000 r.
               Uchwała Nr 107/82/2000
               Uchwała Nr 107/83/2000
            Zarząd Powiatu - 29 listopada 2000 r.
               Uchwała Nr 108/84/2000
            Zarząd Powiatu - 6 grudnia 2000 r.
               Uchwała Nr 109/85/2000
               Uchwała Nr 109/86/2000
            Zarząd Powiatu - 19 grudnia 2000 r.
               Uchwała Nr 111/87/2000
               Uchwała Nr 111/88/2000
            Zarząd Powiatu - 28 grudnia 2000 r.
               Uchwała Nr 112/89/2000
         2001
            Zarząd Powiatu - 11 stycznia 2001 r.
               Uchwała Nr 113/90/2001
            Zarząd Powiatu -17 stycznia 2001 r.
               Uchwała Nr 114/91/2001
               Uchwała Nr 114/92/2001
            Zarząd Powiatu - 25 stycznia 2001 r.
               Uchwała Nr 115/93/2001
               Uchwała Nr 115/94/2001
               Uchwała Nr 115/95/2001
            Zarząd Powiatu - 8 lutego 2001 r.
               Uchwała Nr 118/96/2001
            Zarząd Powiatu 15 lutego 2001 r.
               Uchwała Nr 119/97/2001
            Zarząd Powiatu - 22 lutego 2001 r.
               Uchwała Nr 120/98/2001
               Uchwała Nr 120/99/2001
            Zarząd Powiatu - 8 marca 2001 r.
               Uchwała Nr 122/100/2001
               Uchwała Nr 122/101/2001
               Uchwała Nr 122/102/2001
            Zarząd Powiatu - 22 marca 2001 r.
               Uchwała Nr 124/103/2001
               Uchwała Nr 124/104/2001
            Zarząd Powiatu - 29 marca 2001 r.
               Uchwała Nr 125/105/2001
            Zarząd Powiatu - 26 kwietnia 2001 r.
               Uchwała Nr 129/106/2001
            Zarząd Powiatu - 4 maja 2001 r.
               Uchwała Nr 130/107/2001
               Uchwała Nr 130/108/2001
            Zarząd Powiatu - 10 maja 2001 r.
               Uchwała Nr 131/109/2001
            Zarząd Powiatu - 17 maja 2001 r.
               Uchwała Nr 132/110/2001
            Zarząd Powiatu - 29 maja 2001 r.
               Uchwała Nr 134/111/2001
               Uchwała Nr 134/112/2001
               Uchwała Nr 134/113/2001
            Zarząd Powiatu - 13 czerwca 2001 r.
               Uchwała Nr 135/114/2001
               Uchwała Nr 135/115/2001
            Zarząd Powiatu - 15 czerwca 2001 r.
               Uchwała Nr 136/116/2001
               Uchwała Nr 136/117/2001
            Zarząd Powiatu - 27 czerwca 2001 r.
               Uchwała Nr 137/118/2001
               Uchwała Nr 137/119/2001
               Uchwała Nr 137/120/2001
               Uchwała Nr 137/121/2001
               Uchwała Nr 137/122/2001
               Uchwała Nr 137/123/2001
               Uchwała Nr 137/124/2001
               Uchwała Nr 137/125/2001
               Uchwała Nr 137/126/2001
               Uchwała Nr 137/127/2001
               Uchwała Nr 137/128/2001
               Uchwała Nr 137/129/2001
               Uchwała Nr 137/130/2001
               Uchwała Nr 137/131/2001
            Zarząd Powiatu - 28 czerwca 2001 r.
               Uchwała Nr 138/132/2001
               Uchwała Nr 138/133/2001
               Uchwała Nr 138/134/2001
            Zarząd Powiatu - 5 lipca 2001 r.
               Uchwała Nr 139/135/2001
               Uchwała Nr 139/136/2001
               Uchwała Nr 139/137/2001
               Uchwała Nr 139/138/2001
               Uchwała Nr 139/139/2001
               Uchwała Nr 139/140/2001
               Uchwała Nr 139/141/2001
               Uchwała Nr 139/142/2001
            Zarząd Powiatu - 19 lipca 2001 r.
               Uchwała Nr 141/143/2001
            Zarząd Powiatu - 2 sierpnia 2001 r.
               Uchwała Nr 142/144/2001
               Uchwała Nr 142/145/2001
            Zarząd Powiatu - 16 sierpnia 2001 r.
               Uchwała Nr 144/146/2001
               Uchwała Nr 144/147/2001
            Zarząd Powiatu - 23 sierpnia 2001 r.
               Uchwała Nr 145/148/2001
               Uchwała Nr 145/149/2001
               Uchwała Nr 145/150/2001
            Zarząd Powiatu - 6 września 2001 r.
               Uchwała Nr 146/151/2001
               Uchwała Nr 146/152/2001
               Uchwała Nr 146/153/2001
            Zarząd Powiatu - 13 września 2001 r.
               Uchwała Nr 147/154/2001
            Zarząd Powiatu - 20 września 2001 r.
               Uchwała Nr 148/155/2001
               Uchwała Nr 148/156/2001
               Uchwała Nr 148/157/2001 cz. I
               Uchwała Nr 148/157/2001 cz.II
               Uchwała Nr 148/157/2001 cz. III
               Uchwała Nr 148/157/2001 cz. IV
               Uchwała Nr 148/157/2001 cz. V
               Uchwała Nr 148/157/2001 cz. VI
               Uchwała Nr 148/157/2001 cz. VII
               Uchwała Nr 148/158/2001
               Uchwała Nr 148/159/2001
            Zarząd Powiatu - 27 września 2001 r.
               Uchwała Nr 149/160/2001
               Uchwała Nr 149/161/2001
            Zarząd Powiatu - 4 października 2001 r.
               Uchwała Nr 150/162/2001
               Uchwała Nr 150/163/2001
               Uchwała Nr 150/164/2001
            Zarząd Powiatu - 25 października 2001 r.
               Uchwała Nr 154/165/2001
            Zarząd Powiatu - 31 października 2001 r.
               Uchwała Nr 155/166/2001
            Zarząd Powiatu - 8 listopada 2001 r.
               Uchwała Nr 156/167/2001 cz. I
               Uchwała Nr 156/167/2001 cz. II
               Uchwała Nr 156/167/2001 cz. III
               Uchwała nr 156/168/2001
               Uchwała Nr 156/169/2001
               Uchwała Nr 156/170/2001
            Zarząd Powiatu - 15 listopada 2001 r.
               Uchwała Nr 157/171/2001
            Zarząd Powiatu - 19 listopada 2001 r.
               Uchwała Nr 158/172/2001
            Zarząd Powiatu - 23 listopada 2001 r.
               Uchwała Nr 159/173/2001
               Uchwała Nr 159/174/2001
            Zarząd Powiatu - 29 listopada 2001 r.
               Uchwała Nr 160/175/2001
            Zarząd Powiatu - 6 grudnia 2001 r.
               Uchwała Nr 161/176/2001
               Uchwała Nr 161/177/2001
               Uchwała Nr 161/178/2001
               Uchwała Nr 161/179/2001
            Zarząd Powiatu - 13 grudnia 2001 r.
               Uchwała Nr 162/180/2001
            Zarząd Powiatu - 20 grudnia 2001 r.
               Uchwała Nr 163/181/2001
            Zarząd Powiatu - 27 grudnia 2001 r.
               Uchwała Nr 165/182/2001
               Uchwała Nr 165/183/2001
         2002
            Zarząd Powiatu - 3 stycznia 2002 r.
               Uchwała Nr 166/184/2002
            Zarząd Powiatu - 11 stycznia 2002 r.
               Uchwała Nr 167/185/2002
               Uchwała Nr 167/186/2002
               Uchwała Nr 167/187/2002
               Uchwała Nr 167/188/2002
               Uchwała Nr 167/189/2002
            Zarząd Powiatu - 17 stycznia 2002 r.
               Uchwała Nr 168/190/2002
               Uchwała Nr 168/191/2002
               Uchwała Nr 168/192/2002
            Zarząd Powiatu - 24 stycznia 2002 r.
               Uchwała Nr 169/193/2002
               Uchwała Nr 169/194/2002
            Zarząd Powiatu - 1 lutego 2002 r.
               Uchwała Nr 170/195/2002
            Zarząd Powiatu - 7 lutego 2002 r.
               Uchwała Nr 171/196/2002
               Uchwała Nr 171/197/2002
            Zarząd Powiatu - 14 lutego 2002 r.
               Uchwała Nr 172/198/2002
            Zarząd Powiatu - 21 lutego 2002 r.
               Uchwała Nr 173/199/2002
               Uchwała Nr 173/200/2002
               Uchwała Nr 173/201/2002
            Zarząd Powiatu - 27 lutego 2002 r.
               Uchwała Nr 175/202/2002
               Uchwała Nr 175/203/2002
               Uchwała Nr 175/204/2002
            Zarząd Powiatu - 7 marca 2002 r.
               Uchwała Nr 176/205/2002
               Uchwała Nr 176/206/2002
            Zarząd Powiatu - 21 marca 2002 r.
               Uchwała Nr 178/207/2002
               Uchwała Nr 178/208/2002
               Uchwała Nr 178/209/2002
            Zarząd Powiatu - 15 kwietnia 2002 r.
               Uchwała Nr 182/210/2002
               Uchwała Nr 182/211/2002
               Uchwała Nr 182/212/2002
               Uchwała Nr 182/213/2002
            Zarząd Powiatu - 22 kwietnia 2002 r.
               Uchwała Nr 183/214/2002
               Uchwała Nr 183/215/2002
               Uchwała Nr 183/216/2002
               Uchwała Nr 183/217/2002
            Zarząd Powiatu - 25 kwietnia 2002 r.
               Uchwała Nr 184/218/2002
            Zarząd Powiatu - 2 maja 2002 r.
               Uchwała Nr 185/219/2002
               Uchwała Nr 185/220/2002
               Uchwała Nr 185/221/2002
               Uchwała Nr 185/222/2002
               Uchwała Nr 185/223/2002
               Uchwała Nr 185/224/2002
               Uchwała Nr 185/225/2002
               Uchwała Nr 185/226/2002
            Zarząd Powiatu - 9 maja 2002 r.
               Uchwała Nr 186/227/2002
            Zarząd Powiatu - 16 maja 2002 r.
               Uchwała Nr 187/228/2002
               Uchwała Nr 187/229/2002
               Uchwała Nr 187/230/2002
               Uchwała nr 187/231/2002
               Uchwała Nr 187/232/2002
               Uchwała Nr 187/233/2002
               Uchwała Nr 187/234/2002
               Uchwała Nr 187/235/2002
            Zarząd Powiatu - 23 maja 2002 r.
               Uchwała Nr 189/236/2002
               Uchwała Nr 189/237/2002
            Zarząd Powiatu - 6 czerwca 2002 r.
               Uchwała Nr 191/238/2002
               Uchwała Nr 191/239/2002
               Uchwała Nr 191/240/2002
               Uchwała Nr 191/241/2002
               Uchwała Nr 191/242/2002
            Zarząd Powiatu - 13 czerwca 2002 r.
               Uchwała Nr 192/243/2002
               Uchwała Nr 192/244/2002
               Uchwała Nr 192/245/2002 cz. I
               Uchwała Nr 192/245/2002 cz. II
            Zarząd Powiatu - 20 czerwca 2002 r.
               Uchwała Nr 193/246/2002
               Uchwała Nr 193/247/2002
               Uchwała Nr 193/248/2002
               Uchwała Nr 193/249/2002
               Uchwała Nr 193/250/2002 cz. I
               Uchwała Nr 193/250/2002 cz. II
               Uchwała Nr 193/251/2002 cz. I
               Uchwała Nr 193/251/2002 cz. II
               Uchwała Nr 193/252/2002 cz. I
               Uchwała Nr 193/252/2002 cz. II
               Uchwała Nr 193/253/2002 cz.I
               Uchwała Nr 193/253/2002 cz. II
            Zarząd Powiatu - 25 czerwca 2002 r.
               Uchwała Nr 194/254/2002
               Uchwała Nr 194/255/2002
               Uchwała Nr 194/256/2002
            Zarząd Powiatu - 4 lipca 2002 r.
               Uchwała Nr 195/257/2002
               Uchwała Nr 195/258/2002
               Uchwała Nr 195/259/2002
               Uchwała Nr 195/260/2002
               Uchwała Nr 195/261/2002
               Uchwała Nr 195/262/2002
               Uchwała Nr 195/263/2002
            Zarząd Powiatu - 11 lipca 2002 r.
               Uchwała Nr 196/264/2002
               Uchwała Nr 196/265/2002
            Zarząd Powiatu - 18 lipca 2002 r.
               Uchwała Nr 197/266/2002
               Uchwała Nr 197/267/2002
               Uchwała Nr 197/268/2002
               Uchwała Nr 197/269/2002
               Uchwała Nr 197/270/2002
               Uchwała Nr 197/271/2002
               Uchwała Nr 197/272/2002
            Zarząd Powiatu - 31 lipca 2002 r.
               Uchwała Nr 199/273/2002
            Zarząd Powiatu - 8 sierpnia 2002 r.
               Uchwała Nr 200/274/2002
               Uchwała Nr 200/275/2002
               Uchwała Nr 200/276/2002
               Uchwała Nr 200/277/2002
            Zarząd Powiatu - 14 sierpnia 2002 r.
               Uchwała Nr 201/278/2002
               Uchwała Nr 201/279/2002
               Uchwała Nr 201/280/2002
            Zarząd Powiatu - 22 sierpnia 2002 r.
               Uchwała Nr 202/281/2002
               Uchwała Nr 202/282/2002
            Zarząd Powiatu - 28 sierpnia 2002 r.
               Uchwała Nr 203/283/2002
               Uchwała Nr 203/284/2002
               Uchwała Nr 203/285/2002
               Uchwała Nr 203/286/2002
               Uchwała Nr 203/287/2002
               Uchwała Nr 203/288/2002
               Uchwała Nr 203/289/2002
               Uchwała Nr 203/290/2002
               Uchwała Nr 203/291/2002
               Uchwała Nr 203/292/2002
               Uchwała Nr 203/293/2002
               Uchwała Nr 203/294/2002
               Uchwała Nr 203/295/2002
               Uchwała Nr 203/296/2002
               Uchwała Nr 203/297/2002
               Uchwała Nr 203/298/2002
               Uchwała Nr 203/299/2002
               Uchwała Nr 203/300/2002
               Uchwała Nr 203/301/2002
               Uchwała Nr 203/302/2002
               Uchwała Nr 203/303/2002
               Uchwała Nr 203/304/2002
               Uchwała Nr 203/305/2002
               Uchwała Nr 203/306/2002
               Uchwała Nr 203/307/2002
               Uchwała Nr 203/308/2002
               Uchwała Nr 203/309/2002
               Uchwała Nr 203/310/2002
               Uchwała Nr 203/311/2002
               Uchwała Nr 203/312/2002
               Uchwała Nr 203/313/2002
            Zarząd Powiatu - 5 września 2002 r.
               Uchwała Nr 204/314/2002
               Uchwała Nr 204/315/2002
               Uchwała Nr 204/316/2002
               Uchwała Nr 206/317/2002
            Zarząd Powiatu - 19 września 2002 r.
               Uchwała Nr 206/317/2002
               Uchwała Nr 206/318/2002
               Uchwała Nr 206/319/2002
               Uchwała Nr 206/320/2002
               Uchwała Nr 206/321/2002
               Uchwała Nr 206/322/2002
               Uchwała Nr 206/323/2002
               Uchwała Nr 206/324/2002
               Uchwała Nr 206/325/2002
               Uchwała Nr 206/326/2002
            Zarząd Powiatu - 26 września 2002 r.
               Uchwała Nr 207/327/2002
               Uchwała Nr 207/328/2002
               Uchwała Nr 207/329/2002
               Uchwała Nr 207/330/2002
            Zarząd Powiatu - 3 października 2002 r.
               Uchwała Nr 208/331/2002
               Uchwała Nr 208/332/2002
               Uchwała Nr 208/333/02 cz. I
               Uchwała Nr 208/333/02 cz. II
               Uchwała Nr 208/334/2002
            Zarząd Powiatu - 17 października 2002 r.
               Uchwała Nr 209/335/2002
               Uchwała Nr 209/336/2002
               Uchwała Nr 209/337/2002
               Uchwała Nr 209/338/2002
               Uchwała Nr 209/339/2002 cz. I
               Uchwała Nr 209/339/2002 cz.II
               Uchwała Nr 209/340/2002
            Zarząd Powiatu - 24 października 2002 r.
               Uchwała Nr 210/341/2002
               Uchwała Nr 210/342/2002 cz. I
               Uchwała Nr 210/342/2002 cz. II
               Uchwała Nr 210/343/2002
            Zarząd Powiatu - 31 października 2002 r.
               Uchwała Nr 211/344/2002
               Uchwała Nr 211/345/2002
            Zarząd Powiatu - 15 listopada 2002 r.
               Uchwała Nr 212/346/2002
               Uchwała Nr 212/347/2002
               Uchwała Nr 212/348/2002 cz. I
               Uchwała Nr 212/348/2002 cz. II
               Uchwała Nr 212/349/2002
               Uchwała Nr 212/350/2002
      Kadencja II lata 2002 - 2006
         2002
            Zarząd Powiatu - 5 grudnia 2002 r.
               Uchwała Nr 1/1/2002
               Uchwała Nr 1/2/2002
               Uchwała Nr 1/3/2002
               Uchwała Nr 1/4/2002
               Uchwała Nr 1/5/2002
               Uchwała Nr 1/6/2002
               Uchwała Nr 1/7/2002
               Uchwała Nr 1/8/2002
               Uchwała Nr 1/9/2002
               Uchwała Nr 1/10/2002
               Uchwala Nr 1/11/2002
            Zarząd Powiatu - 18 grudnia 2000 r.
               Uchwała Nr 3/12/2002
            Zarząd Powiatu - 23 grudnia 2002 r.
               Uchwała Nr 4/13/2002
               Uchwała Nr 4/14/2002
            Zarząd Powiatu - 31 grudnia 2002 r.
               Uchwała Nr 5/15/2002
         2003
            Zarząd Powiatu - 29 grudnia
            Zarząd Powiatu - 18 grudnia
            Zarząd Powiatu - 11 grudnia
            Zarząd Powiatu - 3 grudnia
            Zarząd Powiatu - 6 listopada
            Zarząd Powiatu - 30 października
            Zarząd Powiatu - 23 października
            Zarząd Powiatu - 16 października
            Zarząd Powiatu - 8 października
            Zarząd Powiatu - 25 września
            Zarząd Powiatu - 18 września
            Zarząd Powiatu - 11 września
            Zarząd Powiatu - 2 września
            Zarząd Powiatu - 28 sierpnia
            Zarząd Powiatu - 21 sierpnia
         2004
            Zarząd Powiatu - 8 stycznia
            Zarząd Powiatu - 15 stycznia
            Zarząd Powiatu - 22 stycznia
            Zarząd Powiatu - 5 lutego
            Zarząd Powiatu - 12 lutego
            Zarząd Powiatu - 19 lutego
            Zarząd Powiatu - 26 lutego
            Zarząd Powiatu - 4 marca
            Zarząd Powiatu - 11 marca
            Zarząd Powiatu - 18 marca
            Zarząd Powiatu - 25 marca
            Zarząd Powiatu - 8 kwietnia
            Zarząd Powiatu - 16 kwietnia
            Zarząd Powiatu - 22 kwietnia
            Zarząd Powiatu - 29 kwietnia
            Zarząd Powiatu - 6 maja
            Zarząd Powiatu - 13 maja
            Zarząd Powiatu - 27 maja
            Zarząd Powiatu - 9 czerwca
            Zarząd Powiatu - 17 czerwca
            Zarząd Powiatu - 24 czerwca
            Zarząd Powiatu - 1 lipca
            Zarząd Powiatu - 12 sierpnia
            Zarząd Powiatu - 19 sierpnia
            Zarząd Powiatu - 25 sierpnia
            Zarząd Powiatu - 3 września
            Zarząd Powiatu - 9 września
            Zarząd Powiatu - 23 września
            Zarząd Powiatu - 6 października
            Zarząd Powiatu - 21 października
            Zarząd Powiatu - 4 listopada
            Zarząd Powiatu - 15 listopada
            Zarząd Powiatu - 25 listopada
            Zarząd Powiatu - 9 grudnia
            Zarząd Powiatu - 13 grudnia
         2005
            Zarząd Powiatu - 27 stycznia
            Zarząd Powiatu - 17 lutego
            Zarząd Powiatu - 24 lutego
            Zarząd Powiatu - 3 marca
            Zarząd Powiatu - 9 marca
            Zarząd Powiatu - 24 marca
            Zarząd Powiatu - 30 marca
            Zarząd Powiatu - 7 kwietnia
            Zarząd Powiatu - 14 kwietnia
            Zarząd Powiatu - 21 kwietnia
            Zarząd Powiatu - 27 kwietnia:
            Zarząd Powiatu - 5 maja
            Zarząd Powiatu - 19 maja
            Zarząd Powiatu - 2 czerwca
            Zarząd Powiatu - 9 czerwca
            Zarząd Powiatu - 30 czerwca
            Zarząd Powiatu - 7 lipca
            Zarząd Powiatu - 14 lipca
            Zarząd Powiatu - 25 lipca
         2006
            Zarząd Powiatu - 11 stycznia
            Zarząd Powiatu - 19 stycznia
            Zarząd Powiatu - 2 luty
            Zarząd Powiatu - 23 luty
            Zarząd Powiatu - 9 marzec
            Zarząd Powiatu - 24 marzec
            Zarząd Powiatu - 6 kwiecień
            Zarząd Powiatu - 13 kwiecień
            Zarząd Powiatu - 27 kwiecień
            Zarząd Powiatu - 25 maj
            Zarząd Powiatu - 30 maj
            Zarząd Powiatu - 8 czerwiec
            Zarząd Powiatu - 22 czerwiec
      Kadencja III lata 2006-2010
         2006
            Zarząd Powiatu - 6 grudnia
            Zarząd Powiatu - 8 grudnia
            Zarząd Powiatu - 14 grudnia
            Zarząd Powiatu - 21 grudnia
            Zarząd Powiatu - 21 grudnia
         2007
            Zarząd Powiatu - 9 stycznia
            Zarząd Powiatu - 16 stycznia
            Zarząd Powiatu - 22 stycznia
            Zarząd Powiatu - 23 stycznia
            Zarząd Powiatu - 30 stycznia
            Zarząd Powiatu - 6 luty
            Zarząd Powiatu - 13 luty
            Zarząd Powiatu - 20 luty
            Zarząd Powiatu - 27 luty
            Zarząd Powiatu - 13 marca
            Zarząd Powiatu - 20 marca
            Zarząd Powiatu - 27 marca
            Zarząd Powiatu - 3 kwietnia
            Zarząd Powiatu - 10 kwietnia
            Zarząd Powiatu - 18 kwietnia
            Zarząd Powiatu - 24 kwietnia
            Zarząd Powiatu - 8 maj
            Zarząd Powiatu - 15 maj
            Zarząd Powiatu - 22 maj
            Zarząd Powiatu - 29 maj
            Zarząd Powiatu - 5 czerwca
            Zarzad Powiatu - 12 czerwca
            Zarząd Powiatu - 19 czerwca
            Zarząd Powiatu - 26 czerwca
            Zarząd Powiatu - 10 lipca
            Zarząd Powiatu - 17 lipca
            Zarząd Powiatu - 24 lipca
            Zarząd Powiatu - 31 lipca
            Zarząd Powiatu - 7 sierpnia
            Zarząd Powiatu - 21 sierpnia
            Zarząd Powiatu - 28 sierpnia
            Zarząd Powiatu - 4 września
            Zarząd Powiatu - 11 września
            Zarząd Powiatu - 18 września
            Zarząd Powiatu - 25 września
            Zarząd Powiatu - 2 października
            Zarząd Powiatu - 9 października
            Zarząd Powiatu - 16 października
            Zarząd Powiatu - 23 października 2007r.
            Zarząd Powiatu - 30 października 2007r
            Zarząd Powiatu - 6 listopada 2007r
            Zarząd Powiatu - 6 listopada 2007r
            Zarząd Powiatu - 13 listopada 2007r.
            Zarząd Powiatu - 27 listopada 2007r
            Zarząd Powiatu - 4 grudnia 2007 r.
            Zarząd Powiatu - 11 listopada 2007
            Zarząd Powiatu - 18 grudnia 2007 r.
            Zarząd Powiatu - 27 grudnia 2007 r.
               Uchwała Nr 57/185/2007
               Uchwała Nr 57/186/2007
               Uchwała Nr 57/187/2007
         2008
            Zarząd Powiatu - 3 stycznia 2008r.
            Zarząd Powiatu - 8 stycznia 2008r.
            Zarząd Powiatu - 15 stycznia 2008r.
            Zarząd Powiatu - 22 stycznia 2008r.
            Zarząd Powiatu - 29 stycznia 2008r.
            Zarząd Powiatu - 5 luty 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 12 luty 2008r.
            Zarząd Powiatu - 4 marzec 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 11 marca 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 31 marca 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 7 kwietnia 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 15 kwietnia 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 22 kwietnia 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 30 kwietnia 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 13 maja 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 20 maja 2008r.
            Zarząd Powiatu - 26 maja 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 3 czerwca 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 10 czerwca 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 17 czerwca 2008
            Zarząd Powiatu - 30 czerwca 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 8 lipca 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 15 lipca 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 29 lipca 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 5 sierpnia 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 12 sierpnia 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 19 sierpnia 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 26 sierpnia 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 2 wrzesnia 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 9 września 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 16 września 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 23 września 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 30 września 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 7 pazdziernika 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 14 pazdziernika 2008r.
            Zarząd Powiatu - 28 pazdziernika 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 4 listopada 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 13 listopada 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 18 listopada 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 25 listopada 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 2 grudnia 2008 r.
            Zarząd Powiatu - 16 grudnia 2008 r.
               Uchwała Nr 107/348/2008
               Uchwała Nr 107/349/2008
               Uchwała Nr 107/350/2008
               Uchwała Nr 107/351/2008
            Zarząd Powiatu - 22 grudnia 2008 r.
               Uchwała Nr 109/352/2008
            Zarząd Powiatu - 30 grudnia 2008 r.
               Uchwała Nr 110/353/2008
               Uchwała Nr 110/354/2008
               Uchwała Nr 110/355/2008
            Zarząd Powiatu - 12 listopada 2009 r.
         2009
            Zarząd Powiatu - 6 stycznia 2009 r.
               Uchwała Nr 111/356/2009
               Załącznik do Uchwały Nr 111/356/2009
               Uchwała Nr 111/357/2009
               Uchwała Nr 111/358/2009
               Uchwała Nr 111/359/2009
               Uchwała Nr 111/360/2009
            Zarząd Powiatu - 20 stycznia 2009 r.
               Uchwała Nr 114/364/2009
            Zarząd Powiatu - 27 stycznia 2009 r.
               Uchwała Nr 115/365/2009
               Uchwała Nr 115/366/2009
            Zarząd Powiatu - 10 luty 2009 r.
               Uchwała Nr 117/367/2009
               Uchwała Nr 117/368/2009
               Uchwała Nr 117/369/2009
               Uchwała Nr 117/370/2009
               Uchwała Nr 117/371/2009
            Zarząd Powiatu - 17 lutego 2009 r.
               Uchwała nr 118/372/2009
            Zarząd Powiatu - 3 marca 2009
               Uchwała Nr 121/373/2009
               Uchwała Nr 121/374/2009
               Uchwała Nr 121/375/2009
            Zarząd Powiatu - 10 marca 2009 r.
               Uchwała Nr 122/376/2009
               Uchwała Nr 122/377/2009
               Uchwała Nr 122/378/2009
            Zarząd Powiatu - 16 marca 2009 r.
               Uchwała Nr 123/379/2009
               Uchwała Nr 123/380/2009
               Uchwała Nr 123/381/2009
               Uchwała Nr 123/382/2009
            Zarząd Powiatu - 24 marca 2009 r.
               Uchwała Nr 124/383/2009
               Uchwała Nr 124/384/2009
               Uchwała Nr 124/385/2009
               Uchwała Nr 124/386/2009
            Zarząd Powiatu - 31 marca 2009 r.
               Uchwała Nr 125/387/2009
               Uchwała Nr 125/388/2009
            Zarząd Powiatu - 8 kwietnia 2009 r.
               Uchwała Nr 126/389/2009
               Uchwała Nr 126/390/2009
               Uchwała Nr 126/391/2009
               Uchwała Nr 126/392/2009
               Uchwała Nr 126/393/2009
            Zarząd Powiatu - 14 kwietnia 2009 r.
               Uchwała Nr 127/394/2009
               Uchwała Nr 127/395/2009
            Zarząd Powiatu - 21 kwietnia 2009
               Uchwała Nr 128/396/2009
               Uchwała Nr 128/397/2009
               Uchwała Nr 128/398/2009
               Uchwała Nr 128/399/2009
            Zarząd Powiatu - 28 kwietnia 2009 r.
               Uchwała Nr 129/400/2009
               Uchwała Nr 129/401/2009
            Zarząd Powiatu - 5 maja 2009 r.
               Uchwała Nr 130/402/2009
               Załącznik do Uchwały Nr 130/402/2009
               Uchwała nr 130/403/2009
            Zarząd Powiatu -12 maja 2009 r.
               Uchwała Nr 131/404/2009
            Zarząd Powiatu - 19 maja 2009 r.
               Uchwała Nr 132/405/2009
            Zarząd Powiatu - 26 maja 2009 r.
               Uchwała Nr 133/406/2009
               Uchwała Nr 133/407/2009
               Uchwała Nr 133/408/2009
               Uchwała Nr 133/409/2009
               Uchwała Nr 133/410/2009
               Uchwała Nr 133/411/2009
               Uchwała Nr 133/412/2009
               Uchwała Nr 133/413/2009
               Uchwała Nr 133/414/2009
               Uchwała Nr 133/415/2009
               Uchwała Nr 133/416/2009
               Uchwała Nr 133/417/2009
               Uchwała Nr 133/418/2009
            Zarząd Powiatu - 2 czerwca 2009 r.
               Uchwała Nr 133/419/2009
               Uchwała Nr 133/420/2009
               Uchwała Nr 133/421/2009
            Zarząd Powiatu - 16 czerwca 2009 r.
               Uchwała Nr 136/422/2009
               Uchwała Nr 136/423/2009
               Uchwała Nr 136/424/2009
            Zarząd Powiatu - 23 czerwca 2009 r.
               Uchwała Nr 137/425/2009
               Uchwała Nr 137/426/2009
               Uchwała Nr 137/427/2009
               Uchwała Nr 137/428/2009
            Zarząd Powiatu - 30 czerwca 2009 r.
               Uchwała Nr 138/429/2009
               Uchwała Nr 138/430/2009
               Uchwała Nr 138/431/2009
               Uchwała Nr 138/432/2009
               Uchwała Nr 138/433/2009
            Zarząd Powiatu - 7 lipca 2009 r.
               Uchwała Nr 139/434/2009
               Uchwała Nr 139/435/2009
               Uchwała Nr 139/436/2009
               Uchwała Nr 139/437/2009
            Zarząd Powiatu - 13 lipca 2009 r.
               Uchwała Nr 141/438/2009
               Uchwała Nr 141/439/2009
               Uchwała Nr 141/440/2009
               Uchwała Nr 141/441/2009
            Zarząd Powiatu - 21 lipca 2009 r.
               Uchwała Nr 142/442/2009
            Zarząd Powiatu - 28 lipca 2009 r.
               Uchwała nr 143/443/2009
               Uchwała nr 143/444/2009
            Zarząd Powiatu - 4 sierpnia 2009 r.
               Uchwała Nr 144/445/2009
            Zarząd Powiatu - 18 sierpnia 2009 r.
               Uchwała Nr 146/446/2009
               Uchwała Nr 146/447/2009
               Uchwała Nr 146/448/2009
               Uchwała Nr 146/449/2009
               Uchwała Nr 146/450/2009
               Uchwała Nr 146/451/2009
               Uchwała Nr 146/452/2009
               Uchwała Nr 146/453/2009
               Uchwała Nr 146/454/2009
               Uchwała Nr 146/455/2009
               Uchwała Nr 146/456/2009
            Zarząd Powiatu - 25 sierpnia 2009
               Uchwała Nr 147/457/2009
            Zarząd Powiatu - 1 września 2009
               Uchwała Nr 148/458/2009
               Uchwała Nr 148/459/2009
               Uchwała Nr 148/460/2009
               Uchwała Nr 148/461/2009
            Zarząd Powiatu - 9 września 2009 r.
               Uchwała Nr 149/462/2009
               Uchwała Nr 149/463/2009
               Uchwała Nr 149/464/2009
            Zarząd Powiatu - 15 września 2009
               Uchwała Nr 150/465/2009
               Uchwała Nr 150/466/2009
               Uchwała Nr 150/467/2009
            Zarząd Powiatu - 29 września 2009
               Uchwała Nr 152/468/2009
               Uchwała Nr 152/469/2009
               Uchwała Nr 152/470/2009
               Uchwała Nr 152/471/2009
               Uchwała Nr 152/472/2009
               Uchwała Nr 152/473/2009
               Uchwała Nr 152/474/2009
               Uchwała Nr 152/475/2009
               Uchwała Nr 152/476/2009
               Uchwała Nr 152/477/2009
               Uchwała Nr 152/478/2009
               Uchwała Nr 152/479/2009
               Uchwała Nr 152/480/2009
               Uchwała Nr 152/481/2009
            Zarząd Powiatu - 13 pazdziernika 2009
               Uchwała Nr 154/482/2009
               Uchwała Nr 154/483/2009
            Zarząd Powiatu - 27 pażdziernika 2009 r.
               Uchwała Nr 156/484/2009
               Uchwała Nr 156/485/2009
            Zarząd Powiatu - 3 listopada 2009 r.
               Uchwała Nr 157/486/2009
               Uchwała Nr 157/487/2009
            Zarząd Powiatu - 10 listopada 2009 r.
               Uchwała Nr 158/488/2009
               Uchwała Nr 158/489/2009
               Uchwała Nr 158/490/2009
               Uchwała Nr 158/491/2009
            Zarząd Powiatu - 12 listopada 2009 r.
               Uchwała Nr 159/492/2009 cz.I
               Uchwała Nr 159/492/2009 cz.II
               Uchwała Nr 159/492/2009 cz.III
               Uchwała Nr 159/492/2009 cz.IV
            Zarząd Powiatu - 24 listopada 2009 r.
               Uchwała Nr 161/493/2009
               Uchwała Nr 161/494/2009
               Uchwała Nr 161/495/2009
               Uchwała Nr 161/496/2009
               Uchwała Nr 161/497/2009
               Uchwała Nr 161/498/2009
               Uchwała Nr 161/499/2009
            Zarząd Powiatu - 1 grudnia 2009 r.
               Uchwała Nr 162/500/2009
               Uchwała Nr 162/501/2009
               Uchwała Nr 162/502/2009
               Uchwała Nr 162/503/2009
               Uchwała Nr 162/504/2009
               Uchwała Nr 162/505/2009
               Uchwała Nr 162/506/2009
            Zarząd Powiatu - 8 grudnia 2009 r.
               Uchwała Nr 163/507/2009
               Uchwała Nr 163/508/2009
               Uchwała Nr 163/509/2009
               Uchwała Nr 163/510/2009
            Zarząd Powiatu - 22 grudnia 2009 r.
               Uchwała Nr 165/511/2009
               Uchwała Nr 165/512/2009
               Uchwała Nr 165/513/2009
            Zarząd Powiatu - 29 grudnia 2009 r.
               Uchwała Nr 166/514/2009
               Uchwała Nr 166/515/2009
               Uchwała Nr 166/516/2009
               Uchwała Nr 166/517/2009
               Uchwała Nr 166/518/2009
               Uchwała Nr 166/519/2009
               Uchwała Nr 166/520/2009
               Uchwała Nr 166/521/2009
               Uchwała Nr 166/522/2009
               Uchwała Nr 166/523/2009
               Uchwała Nr 166/524/2009
               Uchwała Nr 166/525/2009
               Uchwała Nr 166/526/2009
               Uchwała Nr 166/527/2009
               Uchwała Nr 166/528/2009
               Uchwała Nr 166/529/2009
               Uchwała Nr 166/530/2009
               Uchwała Nr 166/531/2009
               Uchwała Nr 166/532/2009
            Zarząd Powiatu - 30 grudnia 2009 r.
               Uchwała Nr 167/533/2009
               Uchwała Nr 167/534/2009
                  Załącznik do Uchwały Nr 167/534/2009
         2010
            Zarząd Powiatu - 5 stycznia 2010 r.
               Uchwała nr 168/535/2010
                  Załącznik do Uchwały nr 168/535/2010
               Uchwała Nr 168/536/2010
               Uchwała Nr 168/537/2010
            Zarząd Powiatu - 12 stycznia 2010 r.
               Uchwała Nr 169/538/2010
               Uchwała Nr 169/539/2010
               Uchwała Nr 169/540/2010
            Zarząd Powiatu - 19 stycznia 2010 r.
               Uchwała Nr 170/541/2010
            Zarząd Powiatu - 26 stycznia 2010 r.
               Uchwała Nr 171/542/2010
            Zarząd Powiatu - 23 lutego 2010
               Uchwała Nr 175/546/2010
               Uchwała Nr 175/547/2010
            Zarząd Powiatu 2 marca 2010 r.
               Uchwała nr 176/548/2010
               Uchwała nr 176/549/2010
               Uchwała nr 176/550/2010
            Zarząd Powiatu - 9 marca 2010
               Uchwała Nr 177/551/2010
               Uchwała Nr 177/552/2010
               Uchwała Nr 177/553/2010
               Uchwała Nr 177/554/2010
            Zarząd Powiatu - 16 marca 2010
               Uchwała Nr 178/555/2010
            Zarząd Powiatu - 23 marca 2010
               Uchwała Nr 179/556/2010
               Uchwała Nr 179/557/2010
               Uchwała Nr 179/558/2010
               Uchwała Nr 179/559/2010
            Zarząd Powiatu - 30 marca 2010
               Uchwała Nr 180/560/2010
               Uchwała Nr 180/561/2010
            Zarząd Powiatu - 13 kwietnia 2010
               Uchwała Nr 181/562/2010
               Uchwała Nr 181/563/2010
            Zarząd Powiatu - 20 kwietnia 2010
               Uchwała Nr 182/564/2010
            Zarząd Powiatu - 28 kwietnia 2010
               Uchwała Nr 183/565/2010
            Zarząd Powiatu - 4 maja 2010
               Uchwała Nr 184/566/2010
               Uchwała Nr 184/567/2010
               Uchwała Nr 184/568/2010
               Uchwała Nr 184/569/2010
               Uchwała Nr 184/570/2010
            Zarząd Powiatu 25 maja 2010
               Uchwała Nr 187/571/2010
               Uchwała Nr 187/572/2010
               Uchwała Nr 187/573/2010
            Zarząd Powiatu - 01 czerwca 2010
               Uchwała Nr 188/574/2010
               Uchwała Nr 188/575/2010
               Uchwała Nr 188/576/2010
               Uchwała Nr 188/577/2010
               Uchwała Nr 188/578/2010
               Uchwała Nr 188/579/2010
               Uchwała Nr 188/580/2010
               Uchwała Nr 188/581/2010
               Uchwała Nr 188/582/2010
               Uchwała Nr 188/583/2010
               Uchwała Nr 188/584/2010
               Uchwała Nr 188/585/2010
            Zarząd Powiatu - 8 czerwca 2010 r.
               Uchwała Nr 189/586/2010.
            Zarząd Powiatu - 15 czerwca 2010
               Uchwała Nr 190/587/2010
            Zarząd Powiatu 22 czerwca 2010
               Uchwała Nr 191/588/2010
            Zarząd Powiatu - 23 czerwca 2010
               Uchwała Nr 192/589/2010
                  Załącznik do Uchwały Nr 192/589/2010
            Zarząd Powiatu - 29 czerwca 2010
               Uchwała Nr 193/590/2010
               Uchwała Nr 193/591/2010
               Uchwała Nr 193/592/2010
                  Załącznik do uchwały Nr 193/592/2010
               Uchwała Nr 193/593/2010
               Uchwała Nr 193/594/2010
               Uchwała Nr 193/595/2010
            Zarząd Powiatu - 6 lipca 2010 r.
               Uchwała Nr 194/596/2010
               Uchwała Nr 194/597/2010
               Uchwała Nr 194/598/2010
               Uchwała Nr 194/599/2010
               Uchwała Nr 194/600/2010
               Uchwała Nr 194/601/2010
            Zarząd Powiatu - 14 lipca 2010 r.
               Uchwała Nr 195/602/2010
               Uchwała Nr 195/603/2010
               Uchwała Nr 195/604/2010
               Uchwała Nr 195/605/2010
            Zarząd Powiatu - 27 lipca 2010
               Uchwała Nr 197/606/2010
            Zarząd Powiatu - 10 sierpnia 2010 r.
               Uchwała Nr 199/607/2010
               Uchwała Nr 199/608/2010
               Uchwała Nr 199/609/2010
               Uchwała Nr 199/610/2010
               Uchwała Nr 199/611/2010
               Uchwała Nr 199/612/2010
               Uchwała Nr 199/613/2010
            Zarząd Powiatu - 17 sierpnia 2010
               Uchwała Nr 200/614/2010
               Uchwała Nr 200/615/2010
            Zarząd Powiatu - 24 sierpnia 2010
               Uchwała Nr 201/616/2010
            Zarząd Powiatu - 31 sierpnia 2010 r.
               Uchwała Nr 203/617/2010
               Uchwała Nr 203/618/2010
            Zarząd Powiatu - 14 wrzesnia 2010
               Uchwała Nr 205/619/2010
               Uchwała Nr 205/620/2010
               Uchwała Nr 205/621/2010
               Uchwała Nr 205/622/2010
               Uchwała Nr 205/623/2010
               Uchwała Nr 205/624/2010
               Uchwała Nr 205/625/2010
               Uchwała Nr 205/626/2010
            Zarząd Powiatu - 21 września 2010 r.
               Uchwała Nr 206/627/2010
            Zarząd Powiatu - 28 września 2010 r.
               Uchwała Nr 207/628/2010
               Uchwała Nr 207/629/2010
               Uchwała Nr 207/630/2010
               Uchwała Nr 207/631/2010
               Uchwała Nr 207/632/2010
               Uchwała Nr 207/633/2010
               Uchwała Nr 207/634/2010
            Zarząd Powiatu - 5 pażdziernika 2010
               Uchwała Nr 208/635/2010
               Uchwała Nr 208/636/2010
               Uchwała Nr 208/637/2010
               Uchwała Nr 208/638/2010
            Zarząd Powiatu - 12 pażdziernika 2010
               Uchwała Nr 209/639/2010
            Zarząd Powiatu - 19 pażdziernika 2010
               Uchwała Nr 210/640/2010
               Uchwała Nr 210/641/2010
               Uchwała Nr 210/642/2010
               Uchwała Nr 210/643/2010
            Zarząd Powiatu - 26 pażdziernika 2010
               Uchwała nr 211/644/2010
            Zarząd Powiatu - 2 listopada 2010 r.
               Uchwała Nr 212/645/2010
            Zarząd Powiatu 9 listopada 2010 r.
               Uchwała Nr 213/646/2010
               Uchwała Nr 213/647/2010
               Uchwała Nr 213/648/2010
               Uchwała Nr 213/649/2010
               Uchwała Nr 213/650/2010
                  Załącznik Nr 1 do Uchwały
                  Załącznik Nr 2 do Uchwały
               Uchwała Nr 213/651/2010
               Uchwała Nr 213/652/2010
            Zarząd Powiatu -16 listopada 2010
               Uchwała Nr 214/653/2010
               Uchwała Nr 214/654/2010
               Uchwała Nr 214/655/2010
            Zarząd Powiatu - 23 listopada 2010 r.
               Uchwała Nr 215/656/2010
                  Załącznik do Uchwały Nr 215/656/2010
               Uchwała Nr 215/657/2010
            Zarząd Powiatu - 30 listopada 2010 r.
               Uchwała Nr 216/658/2010
               Uchwała Nr 216/659/2010
      Kadencja IV lata 2010-2014
         2010
            Zarząd Powiatu - 17 grudnia 2010 r.
               Uchwała Nr 1/1/2010
               Uchwała Nr 1/2/2010
               Uchwała Nr 1/3/2010
               Uchwała Nr 1/4/2010
            Zarząd Powiatu - 28 grudnia 2010 r.
               Uchwała Nr 2/5/2010
               Uchwała Nr 2/6/2010
            Zarząd Powiatu - 30 grudnia 2010 r.
               Uchwała Nr 3/7/2010
               Uchwała Nr 3/8/2010
               Uchwała Nr 3/9/2010
            Zarząd Powiatu - 16 lutego 2010 r.
               Uchwała Nr 174/543/2010
               Uchwała Nr 174/544/2010
               Uchwała Nr 174/545/2010
         2011
            Zarząd Powiatu - 11 stycznia 2011 r.
               Uchwała Nr 4/10/2010
               Uchwała Nr 4/11/2010
            Zarząd Powiatu - 18 stycznia 2011 r.
               Uchwała Nr 5/12/2010
               Uchwała Nr 5/13/2010
            Zarząd Powiatu - 1 luty 2011 r.
               Uchwała Nr 7/14/2010
               Uchwała Nr 7/15/2010
            Zarząd Powiatu - 9 luty 2011 r.
               Uchwała Nr 9/16/2011
            Zarząd Powiatu - 15 luty 2011 r.
               Uchwała Nr 10/17/2011
               Uchwała Nr 10/18/2011
               Uchwała Nr 10/19/2011
                  Załącznik do Uchwały Nr 10/19/2011
                     Załącznik nr 1 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert
                     Załącznik nr 2 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert
                     Załącznik nr 3 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert
               Uchwała Nr 10/20/2011
                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/20/2011
                  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/20/2011
            Zarząd Powiatu - 22 luty 2011 r.
               Uchwała Nr 11/21/2011
               Uchwała Nr 11/22/2011
               Uchwała Nr 11/23/2011
               Uchwała Nr 11/24/2011
               Uchwała Nr 11/25/2011
            Zarząd Powiatu - 1 marca 2011 r.
               Uchwała Nr 12/26/2011
               Uchwała Nr 12/27/2011
            Zarząd Powiatu - 8 marca 2011 r.
               Uchwała Nr 13/28/2011
               Uchwała Nr 13/29/2011
               Uchwała Nr 13/30/2011
            Zarząd Powiatu - 15 marca 2011 r.
               Uchwała Nr 14/31/2011
               Uchwała Nr 14/32/2011
               Uchwała Nr 14/33/2011
               Uchwała Nr 14/34/2011
               Uchwała Nr 14/35/2011
            Zarząd Powiatu - 29 marca 2011
               Uchwała Nr 16/36/2011
                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/36/2011
                  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/36/2011
               Uchwała Nr 16/37/2011
                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/37/20011
                  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/37/20011
               Uchwała Nr 16/38/2011
            Zarząd Powiatu - 13 kwietnia 2011
               Uchwała Nr 18/39/2011
               Uchwała Nr 18/40/2011
            Zarząd Powiatu - 18 kwietnia 2011
               Uchwała Nr 19/41/2011
            Zarząd Powiatu - 26 kwietnia 2011
               Uchwała Nr 20/42/2011
            Zarząd Powiatu - 4 maja 2011
               Uchwała Nr 21/43/2011
               Uchwała Nr 21/44/2011
            Zarząd Powiatu - 17 maja 2011 r.
               Uchwała Nr 23/45/2011
               Uchwała Nr 23/46/2011
                  Załącznik do Uchwały Nr 23/46/2011
               Uchwała Nr 23/47/2011
            Zarząd Powiatu - 31 maja 2011
               Uchwała nr 25/48/2011
               Uchwała nr 25/49/2011
            Zarząd Powiatu - 7 czerwca 2011 r.
               Uchwała Nr 26/50/2011
               Uchwała Nr 26/51/2011
               Uchwala Nr 26/52/2011
               Uchwała Nr 26/53/2011
               Uchwała Nr 26/54/2011
               Uchwała Nr 26/55/2011
               Uchwała Nr 26/56/2011
               Uchwała Nr 26/57/2011
               Uchwała Nr 26/58/2011
               Uchwała Nr 26/59/2011
            Zarząd Powiatu - 14 czerwca 2011 r.
               Uchwała 27/60/2011
            Zarząd Powiatu - 28 czerwca 2011 r.
               Uchwała Nr 29/61/2011
               Uchwała Nr 29/62/2011
               Uchwała Nr 29/63/2011
            Zarząd Powiatu - 5 lipca 2011 r.
               Uchwała Nr 30/64/2011
               Uchwała Nr 30/65/2011
            Zarząd Powiatu - 12 lipca 2011 r.
               Uchwała Nr 31/66/2011
               Uchwała Nr 32/67/2011
               Uchwała Nr 32/68/2011
               Uchwała Nr 32/69/2011
               Uchwała Nr 32/70/2011
               Uchwała Nr 32/71/2011
            Zarząd Powiatu - 26 lipca 2011 r.
               Uchwała Nr 33/72/2011
            Zarząd Powiatu - 9 sierpnia 2011 r.
               Uchwała Nr 36/73/2011
               Uchwała Nr 36/74/2011
               Uchwała Nr 36/75/2011
               Uchwała Nr 36/76/2011
               Uchwała Nr 36/77/2011
               Uchwała Nr 36/78/2011
               Uchwała Nr 36/79/2011
               Uchwała Nr 36/80/2011
               Uchwała Nr 36/81/2011
               Uchwała Nr 36/82/2011
               Uchwała Nr 36/83/2011
               Uchwała Nr 36/84/2011
               Uchwała Nr 36/85/2011
               Uchwała Nr 36/86/2011
               Uchwała Nr 36/87/2011
               Uchwała nr 36/88/2011
               Uchwała Nr 36/89/2011
            Zarząd Powiatu - 23 sierpnia 2011 r.
               Uchwała Nr 37/90/2011
               Uchwała Nr 37/91/2011
               Uchwała Nr 37/92/2011
               Uchwała Nr 37/93/2011
            Zarząd Powiatu -30 sierpień 2011
               Uchwała Nr 38/94/2011
               Uchwała Nr 38/95/2011
               Uchwała Nr 38/96/2011
               Uchwała Nr 38/97/2011
            Zarząd Powiatu - 13 września 2011 r.
               Uchwała Nr 40/98/2011
               Uchwała Nr 40/99/2011
               Uchwała Nr 40/100/2011
               Uchwała Nr 40/101/2011
               Uchwała Nr 40/102/2011
               Uchwała Nr 40/103/2011
               Uchwała Nr 40/104/2011
               Uchwała Nr 40/105/2011
               Uchwała Nr 40/106/2011
            Zarząd Powiatu - 20 września 2011 r.
               Uchwała Nr 41/107/2011
               Uchwała Nr 41/108/2011
               Uchwała Nr 41/109/2011
               Uchwała Nr 41/110/2011
               Uchwała Nr 41/111/2011
               Uchwała Nr 41/112/2011
               Uchwała Nr 41/113/2011
               Uchwała Nr 41/114/2011
               Uchwała Nr 41/115/2011
               Uchwała Nr 41/116/2011
            Zarząd Powiatu - 27 września 2011 r.
               Uchwała Nr 42/117/2011
               Uchwała Nr 42/118/2011
               Uchwała Nr 42/119/2011
            Zarząd Powiatu - 4 października 2011 r.
               Uchwała Nr 43/120/2011
               Uchwała Nr 43/121/2011
               Uchwała Nr 43/122/2011
               Uchwała Nr 43/123/2011
            Zarząd Powiatu 11 października 2011 r.
               Uchwała nr 44/124/2011
            Zarząd Powiatu - 18 października 2011 r
               Uchwała Nr 45/125/2011
               Uchwała Nr 45/126/2011
               Uchwała Nr 45/127/2011
            Zarząd Powiatu - 25 października 2011 r.
               Uchwała Nr 46/128/2011
               Uchwała Nr 46/129/2011
            Zarząd Powiatu - 2 listopada 2011 r.
               Uchwała Nr 48/130/2011
               Uchwala nr 48/131/2011
               Uchwała Nr 48/132/2011
            Zarząd Powiatu - 8 listopada 2011 r.
               Uchwała Nr 49/133/2011
               Uchwała Nr 49/134/2011
            Zarząd Powiatu - 14 listopada 2011 r.
               Uchwała Nr 50/135/2011
               Uchwała Nr 50/136/2011
               Uchwała Nr 50/137/2011
               Uchwała Nr 50/138/2011
            Zarząd Powiatu - 22 listopada 2011 r.
               Uchwała Nr 51/139/2011
               Uchwała Nr 51/140/2011
            Zarząd Powiatu - 29 listopada 2011 r.
               Uchwała Nr 52/141/2011
               Uchwała Nr 52/142/2011
            Zarząd Powiatu - 6 grudnia 2011