Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Ogłoszenia
    Informacja o roztrzygniętych konkursach
    Informacja o unieważnionych konkursach
    Archiwum
       Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego
       Ogłoszenie Zarządu Powiatu o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego ( dotacji z budżetu )
       Informacja o roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert
       Uchwała Nr 24/78/2007 w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego
       Ogłoszenie Zarządu Powiatu o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego ( dotacji z budżetu )
       Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego ( z dotacji z budżetu)
       Uchwała Nr 39/134/2007 Zarządu Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego
       Uchwała Nr 45/157/2007 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego.
       Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
       Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji w 2008 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
       Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
       w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego
       Zarząd Powiatu w Wyszkowie
       W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez Powiat Wyszkowski w 2009 roku.
       Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
       Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu wyszkowskiego w 2010 roku
       Uchwała Nr 123/382/2009 Zarządu Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 marca 2009 r.
       Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu wyszkowskiego w 2011 roku
       Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu wyszkowskiego"
       Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"
       Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
       Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
    Sprawozdania
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego
2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego ( dotacji z budżetu )
Ogłoszenie Zarządu Powiatu o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego ( dotacji z budżetu )
3. Informacja o roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert
Informacja o roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert
4. Uchwała Nr 24/78/2007 w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego
Uchwała Nr 24/78/2007 w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego
5. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego ( dotacji z budżetu )
6. Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego ( z dotacji z budżetu)
Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego ( z dotacji z budżetu)
7. Uchwała Nr 39/134/2007 Zarządu Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego
Uchwała Nr 39/134/2007 Zarządu Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego
8. Uchwała Nr 45/157/2007 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego.
Uchwała Nr 45/157/2007 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego.
9. Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
10. Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji w 2008 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
"Rajd szlakami walk i miejsc pamięci narodowej w powiecie wyszkowskim".
11. Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
Zarząd Powiatu w Wyszkowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
12. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego
13. Zarząd Powiatu w Wyszkowie
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn."prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgimnazjalnym dla 202 dzieci i młodzieży niepełnosprawne
14. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez Powiat Wyszkowski w 2009 roku.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez Powiat Wyszkowski w 2009 roku.
15. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
16. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu wyszkowskiego w 2010 roku
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu wyszkowskiego w 2010 roku
17. Uchwała Nr 123/382/2009 Zarządu Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez Powiat Wyszkowski w 2009 roku.
18. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu wyszkowskiego w 2011 roku
19. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu wyszkowskiego"
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu wyszkowskiego"
20. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"
21. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
22. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwan

Ilość odwiedzin: 717
Skrócony opis: Archiwum
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Przybysz
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Przybysz
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Przybysz
Data wytworzenia informacji: 2007-10-30 13:16:42
Data udostępnienia informacji: 2007-10-30 13:16:42
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-30 13:18:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...