Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
    Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie.
    Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2013.
    Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka – Zazdrość – Niegów – budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie
    Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2013 r.
    Świadczenie usług transportu sanitarno-osobowego dla PSS-E w Wyszkowie.
    Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Leszczydół Nowiny w ramach projektu pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło”
    Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Leszczydół Nowiny w ramach projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej
    Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie.
    Archiwum
       Modernizacja drogi powiatowej nr 28 562
       Dokumentacja projektowa termomodernizacji
       Modernizacja drogi powiatowej nr 28 534 kamieńczyk - Puste Łąki w miejscowości Świniotop na długości 426 mb.
       Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Mostówka
       Inspektor Nadzoru
       Modernizacja drogi powiatowej w m. Świniotop
       Modernizacja budynku ZS w Długosiodle
       Dokumnetacja projektowa
       Chodnik w Rybienku Starym
       Modernizacja drogi - Nowe Bosewo
       Modernizacja drogi - Brańszczyk - Knurowiec
       Audyt zewnętrzny
       Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Kornaciska
       Modernizacja drogi w m. Nowe Bosewo
       Modyfikacja SIWZ - Modernizacja drogi w m. Nowe Bosewo
       Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. I AWP w Wyszkowie
       Modyfikacja SIWZ - budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. I AWP w Wyszkowie
       Kredyt 500.000 PLN
       Świadczenie usług transportu sanitarno-osobowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie
       Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w 2007 roku
       Przetarg na samochód dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie
       Przetarg na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2007 r. w ilości 2000 m².
       Ogłoszenie o przetargu dot. udzielenia kredytu w wysokości 2,547,000 PLN na okres 5 lat...
       Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Nubira II.
       Unieważnienie przetargu dot. udzielenia kredytu w wysokości 2,547,000 PLN na okres 5 lat...
       Ogłoszenie o przetargu dot. udzielenia kredytu w wysokości 2,547,000 PLN na okres 5 lat...
       Starostwo Powiatowe w Wyszkowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Nubira II 2,0 , rok produkcji 2000
       Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego
       Modernizacja ewidencji gruntów związanej z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych dla terenu gminy Brańszczyk z wyłączeniem obr
       Unieważnienie przetargu ?Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego?
       Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego
       Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 4319W Kuligów - Dręszew - Niegów - Karolinów - Sitne w miejscowości Słopsk na dł. 1 780 m.b.
       Modernizacja ( przebudowa ) drogi powiatowej nr 4410W Rząśnik -Somianka na odcinku Nowe Wielątki -Skorki o dł. 4200 m.b.
       Modernizacja ( przebudowa ) na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych nr 4410 W, nr 2648 W, nr 4403 W o dł. 2150 m.b.
       Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej III klasy m. Wyszkowa. Złożenie szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy m. Wyszkowa.
       Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : ciągnika rolniczego marki ZETOR, model – Z 7211, rok produkcji 1991, przebieg ciągnika 842 mtg, przyczepy marki SANOK D – 47A, rok produkcji 1982
       Wykonanie i ustawienie nowego oznakowania pionowego w 2007 roku.
       Odnowa drogi powiatowej nr 4403W Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec na odcinku Niemiry - Knurowiec na dł. 1400 mb.
       Wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia w ilości 3000 m2
       Odnowa drogi powiatowej nr 2648W Długosiodło – Lubiel Nowy – Rząśnik na odcinku Bosewo Stare – Chrzczanka na dł. 1 600 mb.
       Odnowa drogi powiatowej nr 3433W Gładczyn -Popowo Kościelne od drogi 62 do Popowa Kościelnego na dł. 600 mb.
       Odnowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło w miejscowości Leszczydół Nowiny na dł. 1560 mb.
       Odnowa drogi powiatowej nr 4319W Kuligów - Dręszew - Niegów - Karolinów - Sitne w m. Obrąb na dł. 1350 mb.
       Odnowa drogi powiatowej nr 4405W Poręba Kocęby - Udrzynek - Tuchlin na odcinku Tuchlin - Udrzynek na dł. 2200 mb.
       Odnowa drogi powiatowej nr 2648W Długosiodło - Lubiel Nowy - Rząśnik na odcinku Gołystok - Rząśnik o dł. 2350 mb.
       Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
       Odnowa drogi powiatowej nr 4414W Wyszków - Somianka - Popowo Kościelne na długości 460 mb łączącej miejscowości Rybno i Tulewo
       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
       OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
       OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
       OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
       OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
       Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu w zakresie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z wlamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu
       Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów na odcinku o nazwie Aleja Wolności od km 0+637 do km 1+216
       Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
       Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów na odcinku o nazwie Aleja Wolności od km 0+637 do km 1+216
       Wykonanie projektu rozbudowy Kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej
       Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2008.
       Sprzątanie pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie
       Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2008 r. w ilości 2000 m2
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4401W Długosiodło-Wąsewo- Skarzyn-Czerwin w m. Plewki na dł. 2230 m.b
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4405 W Poręba Kocęby - Udrzynek - Tuchlin - Trzcianka na odcinku Brańszczyk - Budy Stare o dł. 2.310 m.b.
       Modernizacja/przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Wyszków-Rybienko Leśne - Al. Wolności od ul. Batorego do ul. Jagielońskiej
       Wykonanie projektu rozbudowy Kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkowie, przy ul. Zakolejowej
       Przebudowa/odnowa odrogi powiatowej nr 4405W Poręba Kocęby - Udrzynek - Tuchlin - Trzcianka w miejscowości Tuchlin na dł. 1.400 m.b.
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło w miejscowości Porządzie na dł. 1.560 m.b.
       Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408 w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego na odcinku 770 mb do ul. Sosnowej
       Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4419W w miejscowości Ślubów
       Wykonanie projektu przebudowy (modernizacji) Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4319W Kuligów - Dręszew - Niegów - Karolinów - Sitne w miejscowości Adelin na dł. 1.500 m.b.
       Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy na obszarze powiatu wyszkowskiego z wyłączeniem miasta Wyszkowa wraz z aktualizacją Powiatowego Banku Osnów Wysokościowych
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4414W na dł. 860 m.b. w miejscowości Popowo Parcele
       Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na dł. 1.850 m.b. w miejscowości Ostrowy
       Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408W w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego na odcinku 770 mb do ul. Sosnowej
       Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego
       Wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy I AWP w Wyszkowie od ulicy Prostej do ulicy Komunalnej
       Odnowienie map glebowo - rolniczych wraz z weryfikacją użytków gruntowych na terenie gm. Rząśnik
       System zabezpieczeń przeciwpowodziowych na przystosowanej przyczepie
       Wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia w ilości 1500 m2
       Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla terenu powiatu wyszkowskiego z wyłączeniem m. Wyszkowa z opracowaniem projektu
       Wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy I AWP w Wyszkowie od ulicy Prostej do ulicy Komunalnej
       Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. I AWP – Matejki ( Prosta) w Wyszkowie
       OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane
       Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2009.
       Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2009 r. w ilosci 2000 m2.
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Turzyn
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku Brańszczyk - Niemiry
       Świadczenie usług transportu sanitarno – osobowego dla PSSE w Wyszkowie
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej NR 4403W w miejscowości Blochy
       Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4405W w miejscowości Trzcianka
       Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W - ul. I AWP na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej i od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej
       Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w Wyszkowie ( ul. I AWP ) od ul. Prostej do ul. Komunalnej w ramach projektu - Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej Nr 4
       Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W - ul. I AWP na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej i od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej
       Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. I AWP – Matejki ( Prosta) w Wyszkowie
       Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej nr 4419W w miejscowości Drogoszewo
       Odnowienie map glebowo – rolniczych wraz z weryfikacją użytków gruntowych na terenie gm. Brańszczyk
       Wycinka krzewów rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wyszkowski
       Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w Wyszkowie (ul. I AWP) ” – odcinek od skrzyżowania z ul. Prosta (Matejki) do skrzyżowania z ul. Dworcową (etap I)
       Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej nr 4418W w miejscowości Gulczewo
       Wykonanie, dostawa i ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009 r. na drogach zarządzanych przez Powiat Wyszkowski
       Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Leszczydół Nowiny
       Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie – projekt techniczny
       Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych Nr 1811W ( dawniej 4319W ) i 4421W w ramach zadania pn. „ Budowa dróg powiatowych Nr 4319W, 4421W, 4420W na terenie gminy Zabrodzie
       Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 3.135.000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Powiatu Wyszkowskiego
       Dostawa wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego
       Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie – projekt techniczny
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 1811W (dawniej 4319W) na odcinku Słopsk – Niegów
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Nowe Wielątki - Komorowo
       Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie – projekt techniczny
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 3432W na odcinku Zdziebórz – granica Powiatu
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Zdziebórz - Ulasek
       Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
       Pełnienie funkcji Kierownika Projektu w ramach projektu "Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut" finansowanego ze środków zewnętrznych, prowadzonego p
       Pełnienie funkcji Kierownika Projektu w ramach projektu „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut” finansowanego ze środków zewnętrznych, prowadzonego
       Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
       Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
       Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
       Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w okresie listopad – grudzień 2010 r.
       Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w okresie listopad - grudzień 2010 r.
       Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2010 r.
       Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2010
       Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
       Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne
       Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn – Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy”
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komorowo - Rząśnik
       Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Długosiodło - Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Długosiodło
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Adelin - Obrąb
       Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Sieczychy – ETAP I
       Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie”
       Przebudowa dróg powiatowych Nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk – Udrzyn
       Odnowienie map glebowo – rolniczych wraz z weryfikacją użytków gruntowych na terenie gm. Wyszków oraz weryfikacja użytków gruntowych dla miasta Wyszkowa
       Weryfikacja użytków gruntowych na terenie gminy Długosiodło
       Inwentaryzacja punktów osnowy pionowej i aktualizacja Powiatowego Banku Osnów dla terenu powiatu wyszkowskiego
       Inwentaryzacja punktów osnowy poziomej i aktualizacja Powiatowego Banku Osnów dla terenu powiatu wyszkowskiego
       Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 4.445.000,00 zł na okres 6 lat z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Powiatu Wyszkowskiego
       Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów – Młynarze – wariant alternatywny przez tereny A.L.P.
       Przebudowa/modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 4414W w miejscowości Kręgi
       Dostawa papieru i materiałów biurowych w związku z realizacją projektu „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut” współfinansowanego z Europejskiego
       Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego
       Zarządzanie projektem pn. „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Zdziebórz - Skorki
       Dostawa papieru i materiałów biurowych w związku z realizacją projektu „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut” współfinansowanego z Europejskiego
       Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w roku 2011.
       WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIA – KURS PRAWA JAZDY KAT. B
       Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło”
       Dostawa sprzętu multimedialnego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut współfinansowanego z Europejsk
       Dostawa fabrycznie nowego ciągnika oraz fabrycznie nowej kosiarki bijakowej -wysięgnikowej na potrzeby Związku Spółek Wodnych w Wyszkowie
       Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn: Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka
       Świadczenie usług transportu sanitarno- osobowego dla PSSE
       Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2011 r.
       Dostawa materiałów biurowych i dydaktycznych w związku z realizacją projektu Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego
       Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w roku 2011.
       Dostawa posiłków w ramach zajęć na czas trwania projektu „Równy start w przyszłość- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego”
       Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2011
       Wykonanie usługi szkolenia – kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu Powiatu Wyszkowskiego Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut
       Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
       „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków – Brańszczyk – Trzcianka”.
       Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków – Brańszc
       „Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Ostrołęka w miejscowości Blochy” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
       Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Ostrołęka w miejscowości Blochy"
       Założenie punktów osnowy poziomej na terenie powiatu wyszkowskiego wraz z aktualizacją Powiatowego Banku Osnów Geodezyjnych
       Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej w ramach projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków-Porządzie-Długosiodło
       Budowa kanalizacji deszczowej w części ulicy Zakręzie w m. Wyszków – DP Nr 4403W w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i
       Nadzór inwestorski zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w części ulicy Zakręzie w m. Wyszków – DP Nr 4403W” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebu
       Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej”
       Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 3.900.000,00 zł na okres 6 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji drogowych oraz udzielenie dotacji na wydatki inwestycyjne w SP ZZOZ w Wy
       Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Adelin - Zabrodzie
       Roboty remontowo – odtworzeniowe rowów, zjazdów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2011 r.
       Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz
       Dostawa sprzętu multimedialnego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut współfinansowanego z Europejsk
       Dostawa fabrycznie nowego ciągnika oraz fabrycznie nowej kosiarki bijakowej -wysięgnikowej
       Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn: „Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka
       Modernizacja niskoparametrowej, lokalnej sieci ciepłowniczej LO w Wyszkowie w ramach projektu pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków
       Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
       „Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie”
       Świadczenie usług transportu sanitarno-osobowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie
       Nieograniczony przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie samochodu osobowego
       Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka – Zazdrość – Niegów
       Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2012
       Dostawa samochodu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
       Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2012 r.
       „Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie od ul. Sienkiewicza do ul. Komunalnej w ramach projektu pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodłoż
       Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie od ul. Sienkiewicza do ul. Komunalnej”
       Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie – budowa windy przy budynku szkoły oraz remont łazienki dla osób niepełnosprawnych
       Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego – etap I
       Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego.
       Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarko – odmularki
       Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka – Zazdrość – Niegów
       Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy granica gmin Wyszków / Somianka.
       Remont dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia.
       „Roboty remontowo – odtworzeniowe rowów, poboczy oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012 r.”
       Remont dróg powiatowych metodą powierzchniowego podwójnego utrwalenia – etap II
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE > PRZETARGI > Archiwum

Spis dokumentów:
1. Modernizacja drogi powiatowej nr 28 562
Przetarg nieograniczony w przedmiocie - Modernizacja drogi powiatowej nr 28 562 Mostówka - Zabrdzie w miejscowości Mostówka na długości 254 mb.
2. Dokumentacja projektowa termomodernizacji
Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskigo
3. Modernizacja drogi powiatowej nr 28 534 kamieńczyk - Puste Łąki w miejscowości Świniotop na długości 426 mb.
Modernizacja drogi powiatowej nr 28 534 kamieńczyk - Puste Łąki w miejscowości Świniotop na długości 426 mb.
4. Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Mostówka
Modernizacja drogi powiatowej nr 28 562 Mostówka - Zabrodzie w miejscowości Mostówka na długości 254 mb.
5. Inspektor Nadzoru
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi realizowanymi przez Starostwo POwiatowe w Wyszkowie
6. Modernizacja drogi powiatowej w m. Świniotop
Modernizacja drogi powiatowej nr 28 534 Kamięńczyk - Puste Łąki w miejscowości Świniotop na długości 426 mb.
7. Modernizacja budynku ZS w Długosiodle
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Długosiodle
8. Dokumnetacja projektowa
Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego
9. Chodnik w Rybienku Starym
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 28 548 Wyszków - Somianka - Popowo Kościelne w miejscowości Rybienko Stare na długości 246,82 mb.
10. Modernizacja drogi - Nowe Bosewo
Modernizacja drogi powiatowej nr 28 523 Długosiodło - Czerwin w miejscowości Nowe Bosewo na długości 2,0 km.
11. Modernizacja drogi - Brańszczyk - Knurowiec
Modernizacja drogi powiatowej nr 28 533 Brańszczyk - Knurowiec na długości 2400 mb.
12. Audyt zewnętrzny
Audyt zewnętrzny projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozowoju Regionalnego 2004 - 2006 Dzi
13. Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Kornaciska
Modernizacja drogi powiatowej nr 28 527 Knurowiec - Długosiodło - Goworowo w miejscowości Kornaciska na długości 950 mb.
14. Modernizacja drogi w m. Nowe Bosewo
Modernizacja drogi powiatowej nr 28 523 Długosidło - Czerwin w miejscowości Nowe Bosewo na długości 2.0 km
15. Modyfikacja SIWZ - Modernizacja drogi w m. Nowe Bosewo
Modyfikacja SIWZ - Modernizacja drogi powiatowej w m. Nowe Bosewo
16. Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. I AWP w Wyszkowie
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 28 536 Wyszków - Długosiodło przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie na długości 550 mb.
17. Modyfikacja SIWZ - budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. I AWP w Wyszkowie
Modyfikacja SIWZ - budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. I AWP w Wyszkowie
18. Kredyt 500.000 PLN
Udzielenie i obsługa bankowa kredytu 500.000 PLN
19. Świadczenie usług transportu sanitarno-osobowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000,00 EURO
20. Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w 2007 roku
21. Przetarg na samochód dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)na dostawę 1 szt. samochodu osobowego typ nadwozia Combi dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie
22. Przetarg na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2007 r. w ilości 2000 m².
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
23. Ogłoszenie o przetargu dot. udzielenia kredytu w wysokości 2,547,000 PLN na okres 5 lat...
24. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Nubira II.
25. Unieważnienie przetargu dot. udzielenia kredytu w wysokości 2,547,000 PLN na okres 5 lat...
26. Ogłoszenie o przetargu dot. udzielenia kredytu w wysokości 2,547,000 PLN na okres 5 lat...
27. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Nubira II 2,0 , rok produkcji 2000
28. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego
29. Modernizacja ewidencji gruntów związanej z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych dla terenu gminy Brańszczyk z wyłączeniem obr
30. Unieważnienie przetargu ?Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego?
Unieważnienie przetargu ?Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego?
31. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego
32. Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 4319W Kuligów - Dręszew - Niegów - Karolinów - Sitne w miejscowości Słopsk na dł. 1 780 m.b.
Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 4319W Kuligów - Dręszew - Niegów - Karolinów - Sitne w miejscowości Słopsk na dł. 1 780 m.b.
33. Modernizacja ( przebudowa ) drogi powiatowej nr 4410W Rząśnik -Somianka na odcinku Nowe Wielątki -Skorki o dł. 4200 m.b.
Modernizacja ( przebudowa ) drogi powiatowej nr 4410W Rząśnik -Somianka na odcinku Nowe Wielątki - Skorki o dł. 4200 m.b.
34. Modernizacja ( przebudowa ) na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych nr 4410 W, nr 2648 W, nr 4403 W o dł. 2150 m.b.
Modernizacja ( przebudowa ) na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych nr 4410 W, nr 2648 W, nr 4403 W o dł. 2150 m.b.
35. Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej III klasy m. Wyszkowa. Złożenie szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy m. Wyszkowa.
Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej III klasy m. Wyszkowa. Złożenie szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy m. Wyszkowa.
36. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : ciągnika rolniczego marki ZETOR, model – Z 7211, rok produkcji 1991, przebieg ciągnika 842 mtg, przyczepy marki SANOK D – 47A, rok produkcji 1982
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : ciągnika rolniczego marki ZETOR, model – Z 7211, rok produkcji 1991, przebieg ciągnika 842 mtg, przyczepy marki SANOK D – 47A, rok produkcji 1982
37. Wykonanie i ustawienie nowego oznakowania pionowego w 2007 roku.
Wykonanie i ustawienie nowego oznakowania pionowego w 2007 roku.
38. Odnowa drogi powiatowej nr 4403W Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec na odcinku Niemiry - Knurowiec na dł. 1400 mb.
Odnowa drogi powiatowej nr 4403W Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec na odcinku Niemiry - Knurowiec na dł. 1400 mb.
39. Wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia w ilości 3000 m2
Wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia w ilości 3000 m2
40. Odnowa drogi powiatowej nr 2648W Długosiodło – Lubiel Nowy – Rząśnik na odcinku Bosewo Stare – Chrzczanka na dł. 1 600 mb.
Odnowa drogi powiatowej nr 2648W Długosiodło – Lubiel Nowy – Rząśnik na odcinku Bosewo Stare – Chrzczanka na dł. 1 600 mb.
41. Odnowa drogi powiatowej nr 3433W Gładczyn -Popowo Kościelne od drogi 62 do Popowa Kościelnego na dł. 600 mb.
Odnowa drogi powiatowej nr 3433W Gładczyn -Popowo Kościelne od drogi 62 do Popowa Kościelnego na dł. 600 mb.
42. Odnowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło w miejscowości Leszczydół Nowiny na dł. 1560 mb.
Odnowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło w miejscowości Leszczydół Nowiny na dł. 1560 mb.
43. Odnowa drogi powiatowej nr 4319W Kuligów - Dręszew - Niegów - Karolinów - Sitne w m. Obrąb na dł. 1350 mb.
Odnowa drogi powiatowej nr 4319W Kuligów - Dręszew - Niegów - Karolinów - Sitne w m. Obrąb na dł. 1350 mb.
44. Odnowa drogi powiatowej nr 4405W Poręba Kocęby - Udrzynek - Tuchlin na odcinku Tuchlin - Udrzynek na dł. 2200 mb.
Odnowa drogi powiatowej nr 4405W Poręba Kocęby - Udrzynek - Tuchlin na odcinku Tuchlin - Udrzynek na dł. 2200 mb.
45. Odnowa drogi powiatowej nr 2648W Długosiodło - Lubiel Nowy - Rząśnik na odcinku Gołystok - Rząśnik o dł. 2350 mb.
Odnowa drogi powiatowej nr 2648W Długosiodło - Lubiel Nowy - Rząśnik na odcinku Gołystok - Rząśnik o dł. 2350 mb.
46. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
47. Odnowa drogi powiatowej nr 4414W Wyszków - Somianka - Popowo Kościelne na długości 460 mb łączącej miejscowości Rybno i Tulewo
Odnowa drogi powiatowej nr 4414W Wyszków - Somianka - Popowo Kościelne na długości 460 mb łączącej miejscowości Rybno i Tulewo
48. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
49. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
50. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
51. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
52. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
53. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
54. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
55. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
56. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu w zakresie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z wlamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu w zakresie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z wlamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu
57. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów na odcinku o nazwie Aleja Wolności od km 0+637 do km 1+216
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów na odcinku o nazwie Aleja Wolności od km 0+637 do km 1+216
58. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
59. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów na odcinku o nazwie Aleja Wolności od km 0+637 do km 1+216
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów na odcinku o nazwie Aleja Wolności od km 0+637 do km 1+216
60. Wykonanie projektu rozbudowy Kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej
Wykonanie projektu rozbudowy Kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej
61. Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2008.
Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2008
62. Sprzątanie pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie
Sprzątanie pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie
63. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2008 r. w ilości 2000 m2
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2008 r. w ilości 2000 m2
64. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4401W Długosiodło-Wąsewo- Skarzyn-Czerwin w m. Plewki na dł. 2230 m.b
Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4401W Długosiodło-Wąsewo- Skarzyn-Czerwin w m. Plewki na dł. 2230 m.b
65. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4405 W Poręba Kocęby - Udrzynek - Tuchlin - Trzcianka na odcinku Brańszczyk - Budy Stare o dł. 2.310 m.b.
Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4405 W Poręba Kocęby - Udrzynek - Tuchlin - Trzcianka na odcinku Brańszczyk - Budy Stare o dł. 2.310 m.b.
66. Modernizacja/przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Wyszków-Rybienko Leśne - Al. Wolności od ul. Batorego do ul. Jagielońskiej
Modernizacja/przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Wyszków-Rybienko Leśne - Al. Wolności od ul. Batorego do ul. Jagielońskiej
67. Wykonanie projektu rozbudowy Kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkowie, przy ul. Zakolejowej
Wykonanie projektu rozbudowy Kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkowie, przy ul. Zakolejowej
68. Przebudowa/odnowa odrogi powiatowej nr 4405W Poręba Kocęby - Udrzynek - Tuchlin - Trzcianka w miejscowości Tuchlin na dł. 1.400 m.b.
Przebudowa/odnowa odrogi powiatowej nr 4405W Poręba Kocęby - Udrzynek - Tuchlin - Trzcianka w miejscowości Tuchlin na dł. 1.400 m.b.
69. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło w miejscowości Porządzie na dł. 1.560 m.b.
Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło w miejscowości Porządzie na dł. 1.560 m.b.
70. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408 w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego na odcinku 770 mb do ul. Sosnowej
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408 w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego na odcinku 770 mb do ul. Sosnowej
71. Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4419W w miejscowości Ślubów
Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4419W w miejscowości Ślubów
72. Wykonanie projektu przebudowy (modernizacji) Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą
Wykonanie projektu przebudowy (modernizacji) Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą
73. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4319W Kuligów - Dręszew - Niegów - Karolinów - Sitne w miejscowości Adelin na dł. 1.500 m.b.
Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4319W Kuligów - Dręszew - Niegów – Karolinów – Sitne w miejscowości Adelin na dł. 1.500 m.b.
74. Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy na obszarze powiatu wyszkowskiego z wyłączeniem miasta Wyszkowa wraz z aktualizacją Powiatowego Banku Osnów Wysokościowych
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy na obszarze powiatu wyszkowskiego z wyłączeniem miasta Wyszkowa wraz z aktualizacją Powiatowego Banku Osnów Wysokościowych
75. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4414W na dł. 860 m.b. w miejscowości Popowo Parcele
Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4414W na dł. 860 m.b. w miejscowości Popowo Parcele
76. Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na dł. 1.850 m.b. w miejscowości Ostrowy
Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na dł. 1.850 m.b. w miejscowości Ostrowy
77. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408W w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego na odcinku 770 mb do ul. Sosnowej
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408W w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego na odcinku 770 mb do ul. Sosnowej
78. Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego
Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego
79. Wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy I AWP w Wyszkowie od ulicy Prostej do ulicy Komunalnej
Wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy I AWP w Wyszkowie od ulicy Prostej do ulicy Komunalnej
80. Odnowienie map glebowo - rolniczych wraz z weryfikacją użytków gruntowych na terenie gm. Rząśnik
Odnowienie map glebowo - rolniczych wraz z weryfikacją użytków gruntowych na terenie gm. Rząśnik
81. System zabezpieczeń przeciwpowodziowych na przystosowanej przyczepie
System zabezpieczeń przeciwpowodziowych na przystosowanej przyczepie
82. Wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia w ilości 1500 m2
Wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia w ilości 1500 m2
83. Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla terenu powiatu wyszkowskiego z wyłączeniem m. Wyszkowa z opracowaniem projektu
Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla terenu powiatu wyszkowskiego z wyłączeniem m. Wyszkowa z opracowaniem projektu
84. Wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy I AWP w Wyszkowie od ulicy Prostej do ulicy Komunalnej
Wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy I AWP w Wyszkowie od ulicy Prostej do ulicy Komunalnej
85. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. I AWP – Matejki ( Prosta) w Wyszkowie
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
86. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane
87. Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2009.
Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2009.
88. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2009 r. w ilosci 2000 m2.
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2009 r. w ilosci 2000 m2.
89. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Turzyn
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
90. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku Brańszczyk - Niemiry
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
91. Świadczenie usług transportu sanitarno – osobowego dla PSSE w Wyszkowie
Ogłoszenie o wyniku postępowania
92. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej NR 4403W w miejscowości Blochy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
93. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4405W w miejscowości Trzcianka
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
94. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W - ul. I AWP na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej i od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
95. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w Wyszkowie ( ul. I AWP ) od ul. Prostej do ul. Komunalnej w ramach projektu - Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej Nr 4
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
96. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W - ul. I AWP na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej i od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
97. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. I AWP – Matejki ( Prosta) w Wyszkowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
98. Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej nr 4419W w miejscowości Drogoszewo
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
99. Odnowienie map glebowo – rolniczych wraz z weryfikacją użytków gruntowych na terenie gm. Brańszczyk
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
100. Wycinka krzewów rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wyszkowski
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
101. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w Wyszkowie (ul. I AWP) ” – odcinek od skrzyżowania z ul. Prosta (Matejki) do skrzyżowania z ul. Dworcową (etap I)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
102. Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej nr 4418W w miejscowości Gulczewo
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
103. Wykonanie, dostawa i ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009 r. na drogach zarządzanych przez Powiat Wyszkowski
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
104. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Leszczydół Nowiny
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
105. Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie – projekt techniczny
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
106. Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych Nr 1811W ( dawniej 4319W ) i 4421W w ramach zadania pn. „ Budowa dróg powiatowych Nr 4319W, 4421W, 4420W na terenie gminy Zabrodzie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
107. Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 3.135.000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Powiatu Wyszkowskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
108. Dostawa wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
109. Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie – projekt techniczny
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
110. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 1811W (dawniej 4319W) na odcinku Słopsk – Niegów
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
111. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Nowe Wielątki - Komorowo
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
112. Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie – projekt techniczny
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
113. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 3432W na odcinku Zdziebórz – granica Powiatu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
114. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Zdziebórz - Ulasek
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
115. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
116. Pełnienie funkcji Kierownika Projektu w ramach projektu "Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut" finansowanego ze środków zewnętrznych, prowadzonego p
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
117. Pełnienie funkcji Kierownika Projektu w ramach projektu „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut” finansowanego ze środków zewnętrznych, prowadzonego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
118. Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
119. Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
120. Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
121. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w okresie listopad – grudzień 2010 r.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
122. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w okresie listopad - grudzień 2010 r.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
123. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2010 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
124. Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
125. Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
126. Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
127. Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn – Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
128. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komorowo - Rząśnik
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
129. Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Długosiodło - Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Długosiodło
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
130. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Adelin - Obrąb
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
131. Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Sieczychy – ETAP I
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
132. Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
133. Przebudowa dróg powiatowych Nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk – Udrzyn
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
134. Odnowienie map glebowo – rolniczych wraz z weryfikacją użytków gruntowych na terenie gm. Wyszków oraz weryfikacja użytków gruntowych dla miasta Wyszkowa
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
135. Weryfikacja użytków gruntowych na terenie gminy Długosiodło
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
136. Inwentaryzacja punktów osnowy pionowej i aktualizacja Powiatowego Banku Osnów dla terenu powiatu wyszkowskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
137. Inwentaryzacja punktów osnowy poziomej i aktualizacja Powiatowego Banku Osnów dla terenu powiatu wyszkowskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
138. Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 4.445.000,00 zł na okres 6 lat z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Powiatu Wyszkowskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
139. Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów – Młynarze – wariant alternatywny przez tereny A.L.P.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
140. Przebudowa/modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 4414W w miejscowości Kręgi
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
141. Dostawa papieru i materiałów biurowych w związku z realizacją projektu „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut” współfinansowanego z Europejskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
142. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
143. Zarządzanie projektem pn. „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
144. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Zdziebórz - Skorki
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
145. Dostawa papieru i materiałów biurowych w związku z realizacją projektu „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut” współfinansowanego z Europejskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
146. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w roku 2011.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
147. WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIA – KURS PRAWA JAZDY KAT. B
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
148. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło”
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
149. Dostawa sprzętu multimedialnego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut współfinansowanego z Europejsk
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
150. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika oraz fabrycznie nowej kosiarki bijakowej -wysięgnikowej na potrzeby Związku Spółek Wodnych w Wyszkowie
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
151. Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn: Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA
152. Świadczenie usług transportu sanitarno- osobowego dla PSSE
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
153. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2011 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
154. Dostawa materiałów biurowych i dydaktycznych w związku z realizacją projektu Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
155. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w roku 2011.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
156. Dostawa posiłków w ramach zajęć na czas trwania projektu „Równy start w przyszłość- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
157. Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
158. Wykonanie usługi szkolenia – kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu Powiatu Wyszkowskiego Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
159. Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
160. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków – Brańszczyk – Trzcianka”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
161. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków – Brańszc
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
162. „Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Ostrołęka w miejscowości Blochy” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
163. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Ostrołęka w miejscowości Blochy"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
164. Założenie punktów osnowy poziomej na terenie powiatu wyszkowskiego wraz z aktualizacją Powiatowego Banku Osnów Geodezyjnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
165. Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej w ramach projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków-Porządzie-Długosiodło
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
166. Budowa kanalizacji deszczowej w części ulicy Zakręzie w m. Wyszków – DP Nr 4403W w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
167. Nadzór inwestorski zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w części ulicy Zakręzie w m. Wyszków – DP Nr 4403W” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebu
OGŁOSZENIE O UDZELENIU ZAMÓWIENIA
168. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
169. Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 3.900.000,00 zł na okres 6 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji drogowych oraz udzielenie dotacji na wydatki inwestycyjne w SP ZZOZ w Wy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
170. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Adelin - Zabrodzie
OGŁOSZENIE O UDZELENIU ZAMÓWIENIA
171. Roboty remontowo – odtworzeniowe rowów, zjazdów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2011 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
172. Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
173. Dostawa sprzętu multimedialnego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut współfinansowanego z Europejsk
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
174. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika oraz fabrycznie nowej kosiarki bijakowej -wysięgnikowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
175. Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn: „Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
176. Modernizacja niskoparametrowej, lokalnej sieci ciepłowniczej LO w Wyszkowie w ramach projektu pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
177. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
178. „Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
179. Świadczenie usług transportu sanitarno-osobowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie
Świadczenie usług transportu sanitarno-osobowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie
180. Nieograniczony przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie samochodu osobowego
Nieograniczony przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie samochodu osobowego
181. Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka – Zazdrość – Niegów
OGŁOSZENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA
182. Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
183. Dostawa samochodu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
184. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2012 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
185. „Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie od ul. Sienkiewicza do ul. Komunalnej w ramach projektu pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodłoż
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
186. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie od ul. Sienkiewicza do ul. Komunalnej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
187. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie – budowa windy przy budynku szkoły oraz remont łazienki dla osób niepełnosprawnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
188. Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego – etap I
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
189. Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
190. Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarko – odmularki
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
191. Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka – Zazdrość – Niegów
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
192. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy granica gmin Wyszków / Somianka.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
193. Remont dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
194. „Roboty remontowo – odtworzeniowe rowów, poboczy oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012 r.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
195. Remont dróg powiatowych metodą powierzchniowego podwójnego utrwalenia – etap II
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ilość odwiedzin: 3748
Skrócony opis: Archiwum
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Przybysz
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Przybysz
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Przybysz
Data wytworzenia informacji: 2007-12-13 09:58:10
Data udostępnienia informacji: 2007-12-13 09:58:10
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-13 10:11:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...