Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
    ORGANIZACJA URZĘDU
    GODZINY URZĘDOWANIA
    JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
       Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie
       Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
       Zespół Szkół Nr 2
       I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie
       Zespół Szkół im. WŁ.ST.Reymonta w Zabrodziu
       Zespół Szkół w Długosiodle
       Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
       Centrum Kształcenia Praktycznego
       Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
       Bursa Szkolna w Wyszkowie
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
       Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
       Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku
       Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach
       Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie
ZAKRES KOMPETENCJI
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie
2. Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w WYSZKOWIE
3. Zespół Szkół Nr 2
4. I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie
5. Zespół Szkół im. WŁ.ST.Reymonta w Zabrodziu
Zespół Szkół im. W.S.Reymonta w Zabrodziu
6. Zespół Szkół w Długosiodle
7. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
8. Centrum Kształcenia Praktycznego
9. Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
11. Bursa Szkolna w Wyszkowie
12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
13. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
14. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku
15. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach
16. Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie

 Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 3. Bursa Szkolna w Wyszkowie
 4. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie
 5. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie
 7. I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie
 8. Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
 9. Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie
 10. Zespół Szkół Nr 3 (dawna dzkoła dzienna CKU)
 11. Zespół Szkół w Długosiodle
 12. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Zabrodziu
 13. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku
 14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
 15. Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
 16. Dom Dziecka w Dębinkach
 17. Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Wyszkowie
 18. Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży

 

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie.

2.      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

3.      Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie.

4.      Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie.

5.   Powiatowy Inspektorat Sanitarny

    

Ilość odwiedzin: 9895
Nazwa dokumentu: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Skrócony opis: Spis jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba, która wytworzyła informację: Bartosz Błachnio - Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Maria Papaczek
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Przybysz
Data wytworzenia informacji: 2003-07-07 13:24:40
Data udostępnienia informacji: 2003-07-07 13:24:40
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-06 12:05:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...