Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WZORY DOKUMENTÓW > WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Załączniki do pobrania: 2006-02-02 09:46:37 - OŚWIADCZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW (22.50 kB)
2006-02-02 09:48:08 - OŚWIADCZENIE Z ART 233 KK ZA FAŁSZYWE ZEZNANIA (25.50 kB)
2006-02-02 09:49:13 - WNIOSEK NA NABICIE NUMERU VIN, NADWOZIA,PODWOZIA, RAMY I TABLICZKI ZNAMIONOWEJ (24.50 kB)
2006-02-02 09:51:31 - WNIOSEK O WPIS VAT (21.50 kB)
2006-02-02 09:52:59 - WNIOSEK O WPISANIE HAKA DO DOWODU (23.50 kB)
2006-02-02 09:59:08 - WNIOSEK O WPISANIE INASTALACJI GAZOWEJ (22.00 kB)
2006-02-02 10:00:14 - WNIOSEK O WTÓRNIK DOWODU, KARTY, TABLIC, NALEPKI, ZNAKÓW (23.50 kB)
2006-02-02 10:01:30 - WNIOSEK O ZWROT DOWODU REJESTRACYJNEGO (21.00 kB)
2006-02-02 10:02:55 - WNIOSEK O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU (21.00 kB)
2006-02-20 11:28:44 - WNIOSEK O REJESTRACJĘ / WYREJESTROWANIE POJAZDU (22.50 kB)
2006-03-07 08:43:28 - PRZEREJESTROWANIE POJAZDU LUB WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA (39.00 kB)
2006-03-07 08:53:49 - WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU JEGO UTRATY LUB ZNISZCZENIA (35.00 kB)
2006-03-07 09:11:04 - ZWROT DOWODU REJESTRACYJNEGO ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ (37.50 kB)
2006-03-09 10:00:00 - OPŁATA RECYKLINGOWA (23.50 kB)
2006-03-09 10:01:12 - WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (36.00 kB)
2006-03-09 10:58:12 - PRZEREJESTROWANIE POJAZDU LUB WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA (39.00 kB)
2006-03-15 09:37:00 - PRZEREJESTROWANIE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W POLSCE (40.50 kB)
2007-12-11 12:06:55 - OŚWIADCZENIE, ART. 233 KK (22.50 kB)
2007-12-11 12:19:36 - OŚWIADCZENIE O NIEZATRUDNIANIU KIEROWCÓW (22.50 kB)
2007-12-11 12:21:55 - OŚWIADCZENIE O GODZ. ODJAZDU - PRZYSTANKI (0.00 B)
2007-12-11 12:42:58 - WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRZEWÓZ OSÓB (52.50 kB)
2010-02-16 13:30:06 - WYKAZ OPŁAT (108.40 kB)
2010-05-21 09:15:26 - CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU (49.22 kB)
2010-06-29 14:35:44 - PODANIE o wydanie karty parkingowej (24.92 kB)
2011-01-27 10:17:20 - Opłaty dokonywane przelewem (102.10 kB)
2011-06-20 13:14:32 - OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA POJAZDU O JEGO ZBYCIU (54.51 kB)
2011-06-20 13:20:19 - ZAREJESTROWANIE POJAZDU ZABYTKOWEGO (94.02 kB)
2011-06-20 13:36:21 - ZAREJESTROWANIE POJAZDU UŻYWANEGO ZAKUPIONEGO ZA ZAGRANICĄ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OBROTU POJAZDAMI (124.02 kB)
2011-06-20 13:39:43 - ZAREJESTROWANIE POJAZDU UŻYWANEGO ZAKUPIONEGO ZA ZAGRANICĄ (100.22 kB)
2011-06-20 13:53:44 - ZAREJESTROWANIE POJAZDU MARKI "SAM" (99.14 kB)
2011-06-20 13:57:13 - ZAREJESTROWANIE NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO ZA ZAGRANICĄ (103.24 kB)
2011-06-20 14:09:09 - ZAREJESTROWANIE NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO W POLSCE (93.81 kB)
2011-06-20 14:14:28 - ZAREJESTROWANIE CZASOWE POJAZDU (95.22 kB)
2011-06-20 14:18:18 - WYREJESTROWANIE POJAZDU (83.75 kB)
2011-06-20 14:25:24 - WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ RODZAJU POJAZDU (76.54 kB)
2011-06-20 14:29:17 - WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA WPIS (73.83 kB)
2011-06-20 14:35:04 - WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY (TABLIC) REJESTRACYJNEJ LUB PRZEREJESTROWANIE Z POWODU JEJ UTRATY LUB ZNISZCZENIA (82.40 kB)
2011-06-20 14:39:31 - WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU Z POWODU JEJ UTRATY LUB ZNISZCZENIA (85.52 kB)
2011-06-20 14:44:28 - WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU JEJ UTRATY LUB ZNISZCZENIA (78.61 kB)
2011-06-20 14:49:29 - WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI NA SZYBĘ LUB WTÓRNIKA ZNAKÓW LEGALIZACYJNYCH (69.53 kB)
2011-06-20 14:56:24 - WYDANIE DECYZJI NA WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ (61.11 kB)
2011-06-20 14:59:16 - WYDANIE DECYZJI NA NADANIE/NABICIE CECHY IDENTYFIKACYJNEJ POJAZDU (81.30 kB)
2011-06-20 15:02:22 - WPISANIE DO DOWODU REJESTRACYJNEGO ADNOTACJI O MONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ (61.08 kB)
2011-06-20 15:08:00 - WPISANIE DO DOWODU REJESTRACYJNEGO ADNOTACJI O MONTAŻU HAKA HOLOWNICZEGO (61.84 kB)
2011-06-20 15:10:15 - WPIS I SKREŚLENIE ZASTAWU REJESTROWEGO (65.14 kB)
2011-06-20 15:13:34 - PRZEREJESTROWANIE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W POLSCE (90.96 kB)
2011-06-20 15:19:18 - PRZEREJESTROWANIE POJAZDU LUB WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA (87.45 kB)
2011-08-09 14:33:58 - WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI WRAZ Z WYPISAMI Z LICENCJI NA WYKONANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY. (47.47 kB)
2011-08-09 14:36:26 - WNIOSEK O ZMIANĘ LICENCJI WRAZ Z WYPISAMI NA WYKONANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY (49.41 kB)
2011-08-09 14:39:17 - WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY. (36.56 kB)
2011-08-09 14:42:20 - WNIOSEK O ZMIANĘ LICENCJI NA WYKONANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY. (34.55 kB)
2011-08-09 14:47:32 - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA WRAZ Z WYPISAMI NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE. (37.07 kB)
2011-08-09 14:49:18 - WNIOSEK O ZMIANĘ ZAŚWIADCZENIA WRAZ Z WYPISAMI NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE. (35.61 kB)
2011-08-09 14:51:08 - OŚWIADCZENIE (23.43 kB)
2011-08-09 14:54:21 - WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DO LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY. (13.00 kB)
2011-08-09 14:56:52 - WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DO ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE. (12.47 kB)
2011-08-09 15:06:02 - WNIOSEK O UDZIELENIE WYPISÓW Z LICENCJI NA WYKONANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY. (47.63 kB)
2011-10-03 14:07:00 - OŚWIADCZENIE przedsiębiorcy zatrudniającego kierowców. (20.83 kB)
2011-10-03 14:10:18 - OŚWIADCZENIE przedsiębiorcy nie zatrudniającego kierowców. (19.91 kB)
2011-12-05 14:33:22 - WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI WRAZ Z WYPISAMI Z LICENCJI NA WYKONANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO. (55.43 kB)
2011-12-06 10:21:20 - OŚWIADCZENIE (12.90 kB)
2012-01-13 13:39:13 - Oświadczenie (24.69 kB)
2012-02-27 13:34:13 - OŚWIADCZENIE o dobrej reputacji (31.00 kB)
2012-02-27 13:35:55 - OŚWIADCZENIE o posiadaniu bazy (30.50 kB)
2012-02-27 13:38:35 - OŚWIADCZENIE - CERTYFIKAT (umowa o zarządzanie transportem) (32.00 kB)
2012-02-27 13:57:12 - WNIOSEK O ZMIANĘ LICENCJI WRAZ Z WYPISAMI NA WYKONANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY. (39.50 kB)
2012-02-27 14:12:28 - WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI WRAZ Z WYPISAMI Z LICENCJI NA WYKONANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO. (40.00 kB)
2012-02-28 07:59:43 - WNIOSEK O UDZIELENIE WYPISÓW Z LICENCJI NA WYKONANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY. (38.00 kB)
2012-06-08 12:19:10 - Wykaz opłat obowiązujących od dnia 7 czerwca 2012 r. (139.80 kB)
2013-02-05 11:04:12 - WYKAZ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH OD 19 STYCZNIA 2013 r. (147.53 kB)
2013-02-06 09:49:24 - OPŁATY DOKONYWANE DROGĄ ELKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 19 STYCZNIA 2013 (179.99 kB)

Ilość odwiedzin: 21009
Nazwa dokumentu: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Skrócony opis: OPŁATY DOKONYWANE DROGĄ ELKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 19 STYCZNIA 2013
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Mielcarz - Kierownik Referatu Uprawnień i Licencji
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Mirosław Pągowski - Starosta Wyszkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Przybysz
Data wytworzenia informacji: 2013-02-06 09:01:54
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06 09:46:54
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-06 10:01:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...