Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
    Starosta
    Wicestarosta
    Etatowy Członek Zarządu
    Skarbnik
    Sekretarz
    Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
    Wydział Finansowy
    Wydział Edukacji
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Komunikacji
    Wydział Architektoniczno - Budowlany
    Samodzielne stanowiska pracy
    Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
    Zespół Radców Prawnych
    Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > ZAKRES KOMPETENCJI > Wydział Finansowy

Do zakresy działania Wydziału Finansowego należy, w szczególności:

1) dokonywanie okresowych ocen realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
2) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków,
3) prowadzenie rachunkowości budżetowej,
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi za zgodą kierownika jednostki w zakresie:
a) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
b) zgodności z planem gospodarczym,
c) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
d) bieżącej obsługi urzędu,
e) rozliczania inwentaryzacji,
f) prowadzenia ewidencji funduszy celowych (Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
g) prowadzenia ewidencji środków specjalnych budżetu,
h) prowadzenia ewidencji dochodów własnych;
5) sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonywania budżetu powiatu,
6) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych,
7) kontrola realizacji zadań finansowanych z budżetu,
8) sporządzanie list płac pracowników Starostwa:
a) rozliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
b) zgłaszanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o zatrudnianych,
9) gospodarowanie funduszem wynagrodzeń,
10) realizowanie wydatków budżetowych, w tym: osobowych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, rozliczanie kosztów podróży służbowych,
11) nadzór nad przyjmowanymi i odprowadzanymi środkami od kół łowieckich,
12) rozliczanie przyjmowanego czynszu dzierżawnego oraz przekazywanie do gmin,
13) wystawianie i ewidencja faktur VAT , rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
14) przygotowywanie dokumentacji finansowej do celów emerytalnych pracowników, ustalanie podstawy wymiaru kapitału początkowego,
15) ewidencja funduszy unijnych,
16) ewidencja i terminowe przekazywanie ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych,
17) rozliczanie dotacji przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego oraz czynszu podmiotom na podstawie zawartych umów i porozumień,
18) sporządzanie sprawozdań z pomocy społecznej,
19) prowadzenie ewidencji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
20) prowadzenie windykacji należności Starostwa.

 

Ilość odwiedzin: 1326
Nazwa dokumentu: Wydział Finansowy
Skrócony opis: Zadania i kompetencje Wydziału Finansowego
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Osoba, która wytworzyła informację: Bartosz Błachnio - Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych – Edyta Milewska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Gucajma
Data wytworzenia informacji: 2003-07-04 09:16:40
Data udostępnienia informacji: 2003-07-04 09:16:40
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21 12:28:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...