Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
    Starosta
    Wicestarosta
    Etatowy Członek Zarządu
    Skarbnik
    Sekretarz
    Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
    Wydział Finansowy
    Wydział Edukacji
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Komunikacji
    Wydział Architektoniczno - Budowlany
    Samodzielne stanowiska pracy
    Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
    Zespół Radców Prawnych
    Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > ZAKRES KOMPETENCJI > Sekretarz

Do kompetencji Sekretarza należą sprawy z zakresu: 

 

  1. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Starostwa i właściwych warunków jego działania,
  2. zapewnienia należytej organizację pracy i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk pracy,  
  3. przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
  4. przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt, Kodeksie postępowania administracyjnego, ustawie o pracownikach samorządowych, Kodeksie pracy,
  5. nadzorowania wydziałów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy w zakresie realizacji ich zadań, 
  6. nadzorowania i koordynowania wykonywania zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów: Prezydenta RP,  do Sejmu i Senatu RP, Samorządu Województwa i Rady Powiatu oraz referendów.
  7. wykonywania czynności związanych z kierowaniem Starostwem w czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Starosty.
  8. koordynacji działania służb, inspekcji i straży

Sekretarz pełni obowiązki pełnomocnika Systemu Zarządzania jakością, w szczególności poprzez realizację i nadzór w zakresie planowania, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania jakością.

Sekretarz uczestniczy w pracach Zarządu oraz obradach Rady z głosem doradczym.

 

Sekretarzowi podlega:

     Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych.

Ilość odwiedzin: 1524
Nazwa dokumentu: Sekretarz
Skrócony opis: Wykaz zadań i kompetencji Sekretarza Powiatu Wyszkowskiego
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba, która wytworzyła informację: Bartosz Błachnio - Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Maria Papaczek
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Przybysz
Data wytworzenia informacji: 2003-07-04 09:02:27
Data udostępnienia informacji: 2003-07-04 09:02:27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 14:52:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...