Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WZORY DOKUMENTÓW > WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Załączniki do pobrania: 2006-02-02 09:46:37 - OŚWIADCZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW (22.50 kB)
2006-02-02 09:48:08 - OŚWIADCZENIE Z ART 233 KK ZA FAŁSZYWE ZEZNANIA (25.50 kB)
2006-02-02 09:49:13 - WNIOSEK NA NABICIE NUMERU VIN, NADWOZIA,PODWOZIA, RAMY I TABLICZKI ZNAMIONOWEJ (24.50 kB)
2006-02-02 09:51:31 - WNIOSEK O WPIS VAT (21.50 kB)
2006-02-02 09:52:59 - WNIOSEK O WPISANIE HAKA DO DOWODU (23.50 kB)
2006-02-02 09:59:08 - WNIOSEK O WPISANIE INASTALACJI GAZOWEJ (22.00 kB)
2006-02-02 10:00:14 - WNIOSEK O WTÓRNIK DOWODU, KARTY, TABLIC, NALEPKI, ZNAKÓW (23.50 kB)
2006-02-02 10:01:30 - WNIOSEK O ZWROT DOWODU REJESTRACYJNEGO (21.00 kB)
2006-02-02 10:02:55 - WNIOSEK O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU (21.00 kB)
2006-02-20 11:28:44 - WNIOSEK O REJESTRACJĘ / WYREJESTROWANIE POJAZDU (22.50 kB)
2006-03-07 08:42:37 - OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA POJAZDU O JEGO O ZBYCIU (37.00 kB)
2006-03-07 08:43:28 - PRZEREJESTROWANIE POJAZDU LUB WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA (39.00 kB)
2006-03-07 08:45:54 - WPIS I SKREŚLENIE ZASTAWU REJESTROWEGO (34.00 kB)
2006-03-07 08:47:24 - WPISANIE DO DOWODU REJESTRACYJNEGO ADNOTACJI O MONTAŻU HAKA HOLOWNICZEGO (41.00 kB)
2006-03-07 08:48:27 - WPISANIE DO DOWODU REJESTRACYJNEGO ADNOTACJI O MONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ (41.00 kB)
2006-03-07 08:49:51 - WYDANIE DECYZJI NA NADANIE (NABICIE) CECHY IDENTYFIKACYJNEJ POJAZDU (43.50 kB)
2006-03-07 08:51:43 - WYDANIE DECYZJI NA WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ (36.00 kB)
2006-03-07 08:52:52 - WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI NA SZYBĘ LUB WTÓRNIKA ZNAKÓW LEGALIZACYJNYCH (38.50 kB)
2006-03-07 08:53:49 - WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU JEGO UTRATY LUB ZNISZCZENIA (35.00 kB)
2006-03-07 08:55:00 - WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU Z POWODU JEJ UTRATY LUB ZNISZCZENIA (37.50 kB)
2006-03-07 08:56:01 - WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY REJESTRACYJNEJ LUB PRZEREJESTROAWNIE Z POWODU JEJ UTRATY LUB ZNISZCZENIA (37.00 kB)
2006-03-07 08:57:02 - WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU BRAKU MIEJSCA NA WPIS (37.00 kB)
2006-03-07 08:58:18 - WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ RODZAJU POJAZDU (37.50 kB)
2006-03-07 08:59:44 - WYREJESTROWANIE POJAZDU (35.50 kB)
2006-03-07 09:00:55 - ZAREJESTROWANIE CZASOWE POJAZDU (43.50 kB)
2006-03-07 09:05:51 - ZAREJESTROWANIE POJAZDU MARKI SAM (43.50 kB)
2006-03-07 09:07:18 - ZAREJESTROWANIE POJAZDU UŻYWANEGO ZAKUPIONEGO ZA GRANICĄ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE OBROTU POJAZDAMI (43.00 kB)
2006-03-07 09:08:25 - ZAREJESTROWANIE POJAZDU UŻYWANEGO ZAKUPIONEGO ZA GRANICĄ (44.50 kB)
2006-03-07 09:09:50 - ZAREJESTROWANIE POJAZDU ZABYTKOWEGO (42.00 kB)
2006-03-07 09:11:04 - ZWROT DOWODU REJESTRACYJNEGO ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ (37.50 kB)
2006-03-09 10:00:00 - OPŁATA RECYKLINGOWA (23.50 kB)
2006-03-09 10:01:12 - WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (36.00 kB)
2006-03-09 10:58:12 - PRZEREJESTROWANIE POJAZDU LUB WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA (39.00 kB)
2006-03-15 09:37:00 - PRZEREJESTROWANIE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W POLSCE (40.50 kB)
2006-04-18 15:27:38 - WYKAZ OPŁAT (29.00 kB)
2007-12-11 12:06:55 - OŚWIADCZENIE, ART. 233 KK (22.50 kB)
2007-12-11 12:19:36 - OŚWIADCZENIE O NIEZATRUDNIANIU KIEROWCÓW (22.50 kB)
2007-12-11 12:21:55 - OŚWIADCZENIE O GODZ. ODJAZDU - PRZYSTANKI (0.00 B)
2007-12-11 12:29:08 - OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY (22.50 kB)
2007-12-11 12:31:24 - OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU KIEROWCY (25.00 kB)
2007-12-11 12:34:33 - WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI (40.00 kB)
2007-12-11 12:36:29 - WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA (33.00 kB)
2007-12-11 12:38:11 - WNIOSEK O UDZIELENIE WYPISÓW Z LICENCJI (35.50 kB)
2007-12-11 12:40:11 - WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE POTRZEBY WŁASNE (36.00 kB)
2007-12-11 12:42:58 - WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRZEWÓZ OSÓB (52.50 kB)
2007-12-11 12:45:24 - WNIOSEK O ZMIANĘ LICENCJI (36.50 kB)
2007-12-11 12:47:08 - WNIOSEK O ZMIANĘ ZAŚWIADCZENIA POTRZEBY WŁASNE (35.50 kB)
2007-12-11 12:49:28 - WYKAZ POJAZDÓW (28.50 kB)
2009-04-09 11:34:01 - ZAREJESTROWANIE NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO ZAGRANICĄ (48.00 kB)
2009-04-09 11:35:11 - ZAREJESTROWANIE NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO W POLSCE (44.00 kB)
2009-12-22 12:38:34 - WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY (93.37 kB)
2010-02-16 13:30:06 - WYKAZ OPŁAT (108.40 kB)
2010-05-21 09:15:26 - CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU (49.22 kB)

Nazwa dokumentu: Komunikacja
Skrócony opis: CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator - Hubert Morka
Osoba, która odpowiada za treść: Naczelnik - Andrzej Jastrzębski
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Przybysz
Data wytworzenia informacji: 2004-09-02 11:01:54
Data udostępnienia informacji: 2004-09-02 11:01:54
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-21 09:15:48

Wersja do wydruku...