Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
    Uchwała Nr Os.575.2011
    Uchwała Nr Os.576.2011
    Uchwała Nr Os.11.2012
    Uchwała Nr Os.12.2012
    Uchwała Nr Os.195.2012
    Uchwała Nr Os.334.2012
    Uchwała Nr Os.537.2012
    Uchwała Nr Os.538.2012
    Uchwała Nr Os.95.2013
    Uchwała Nr Os.96.2013
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > OPINIE RIO

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr Os.575.2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały w sprawie
2. Uchwała Nr Os.576.2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały budżetowe
3. Uchwała Nr Os.11.2012
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2012 rok.
4. Uchwała Nr Os.12.2012
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wyszkowskiego, przyjętej w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej P
5. Uchwała Nr Os.195.2012
6. Uchwała Nr Os.334.2012
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2012 r.
7. Uchwała Nr Os.537.2012
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013-2021.
8. Uchwała Nr Os.538.2012
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
9. Uchwała Nr Os.95.2013
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wyszkowskiego, przyjętej w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwaleni
10. Uchwała Nr Os.96.2013
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2013 rok.

Ilość odwiedzin: 445
Nazwa dokumentu: OPINIE RIO
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator - Hubert Morka
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator - Hubert Morka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator - Hubert Morka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-14 10:05:19
Data udostępnienia informacji: 2012-03-14 10:05:19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 10:07:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...